Logo
Til DNT.no forside
Tilbake til Lokale hytter og ruter
Fottur

Bøkeskogen

Bøkeskogutvalget i Larvik og Omegns Turistforening har tatt over oppgavene til Bøkeskogens og Kilens venner, da de fusjonerte i 2020. Utvalget har overtatt oppgaven med «Å sørge for allmennhetens ivaretakelse av Bøkeskogen og Kilen, slik at områdene i størst mulig grad er til beste for Larviks befolkning."

Bøkeskogens mange stier

Med sine 300 mål er Bøkeskogen landets største offentlige bøkeskog, og siden 1980 med status som landskapsvernområde. Bøkeskogen brukes året rundt, og har et nettverk av vel tilrettelagte og grusede stier. Flaggstengene ved hovedinngangen er møtestedet og starten på turen for de fleste. Mange av stiene i Bøkeskogen er belyst, senest Langreisa langs Bøkelia. 

Skogens mange stier er også en del av de tre "Kom deg i form"-løypene på 2, 6 og 10 km. Du kan videre fortsette innover Vestmarka på Farrisstien, Vestmarkastien og Bystien. Du kan også fortsette vestover via Farriseidet og til Kleivermarka og Eikedalsmarka, eller Vardeberget ved Farris.

Plantesykdom og bruk av stier

Plantesykdommen Phytophthora angriper Bøkeskogen, og er nesten umulig å bli kvitt. Den spres med jord, vann og infiserte plantedeler, men smitten kan begrenses ved at ferdsel bare skjer på skogens mange og tilrettelagte stier. Derfor har Larvik kommune etablert egne ferdselsregler for Bøkeskogen, som blant annet sier at all ferdsel skal foregå på stier, veier og opparbeidede plasser og at hunder skal holdes i bånd hele året. Det finnes flere plantesykdommer i området, men Phytophthora er regnet som den alvorlige. Transporten av vann i trærne stopper opp, kronen blir gul og glissen før treet dør.

Ferdselsregler

Bøkeskogen har egne vernebestemmelser og ferdselsregler. Dette innebærer bl.a. forbud mot åpen ild og telting, båndtvang for hunder hele året, og forbud mot ferdsel utenfor stiene. 

 

 

Bøkeskogutvalget og Bøkeskogrådet

Bøkeskogutvalget i Larvik og Omegns Turistforening har tatt over oppgavene til Bøkeskogens og Kilens venner, da de fusjonerte i 2020. Utvalget har overtatt oppgaven med «Å sørge for allmennhetens ivaretakelse av Bøkeskogen og Kilen, slik at områdene i størst mulig grad er til beste for Larviks befolkning."

Bøkeskogutvalget er med i bøkeskogrådet, som består av Statsforvalteren for Vestfold, Larvik kommune, Vestfold fylke, Geoparken og Larvik og Omegns Turistforening. Rådet har årlige møter og staker ut retning og tiltak.

Bøkeskogutvalget blir valgt på årsmøtet i Larvik og Omegns Turistforening hvert år.

Frivillige i Bøkeskogutvalget følger spent med når Bøketrollet heises på plass. Foto Morten Rakke
Frivillige i Bøkeskogutvalget følger spent med når Bøketrollet heises på plass. Foto Morten Rakke

 

Natur

Biologisk mangfold

Bøketrærne med sitt tette og vakre løvverk dominerer helt i skogen, bortsett fra noen uker på våren da tepper med hvitveis er et kjent og kjært innslag. 

Tette trekroner slipper lite lys ned til bakken. Bunnvegetasjonen er derfor sparsom, men noen planter tåler skyggen godt. Sopp, lav og ulike insekter er også en del av skogens viktige livsmiljø.

Når du ser døde bøketrær som ligger i skogen er det for å gi levesteder for insekter og sopp og dermed fremme det biologiske mangfoldet og jordens levevilkår.

I Bøkeskogen er det satt opp flaggermuskasser, som et ledd i et prosjekt for den svært sjeldne bredøreflaggermusen.

Fuglene i Bøkeskogen

Du finner mange fuglearter i Bøkeskogen, og et yrende liv gjennom hekkesesongen. Arter som bokfink, svarttrost, stillits, grønnsisik, munk, ringdue, løvsanger, den karakteristiske bøksangeren, ulike meisearter, flaggspett, kjernebiter og gråspurv har alle tilhold her. I vinterhalvåret kan man oppleve flokker av bjørkefink.

Trekroner og himmel
Trekronene slipper lite lys ned til bakken. Foto Bøkeskogutvalget.

 

Tilbud

Festplassen

Festplassen, der byen har feiret 17. mai hvert år siden 1844, er skogens hjerte.

På Festplassen er også den karakteristiske scenen, bygget i 1938 etter modell av den kjente musikkpaviljongen Hollywood Bowl.

Koralmusikk har det vært på søndager siden 1872, i tillegg til mange konserter.

Bøkekroa

Det store treffpunktet i skogen er Bøkekroa ved Festplassen. Med slagordet «Vi kosær vårs» er det skapt et samlingspunkt med seriøs satsing på god mat og service.

Den er åpen året rundt, har en solid pergola som gir skjerming mot vær og vind, og er stedet for mange arrangementer.

Se også

Bli frivillig i Larvik og Omegns Turistforening
Bli frivillig i Larvik og Omegns Turistforening
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem