Logo
Til DNT.no forside
Tilbake til Nyheter

Utlån av gratis fiskestenger på tre av DNT hyttene i Oslomarka

DNT Oslo og Omegn, Oslomarka Fiskeadministrasjon (OFA), og Sølvkroken har gått sammen for å gjøre fisketurer i marka enda mer tilgjengelig for friluftsinteresserte. Det er nå mulig for gjester på tre av de ubetjente DNT hyttene i Oslomarka å låne fiskestenger og utstyr, helt gratis!

Publisert: 03. juli 2024
Nyheter
Bøvelstad, Oslomarka
Foto: Marius Dalseg Sætre

Tilrettelegging for friluftsliv 

Med dette samarbeidet ønsker vi å øke interessen og fremme nærfriluftsliv gjennom de flotte fiskemulighetene vi har i Oslomarka. Med fiskeutstyr lett tilgjengelig på hyttene, ønsker vi å inspirere flere til å prøve fiskelykken når de overnatter på DNT-hyttene i Oslomarka. 

Ønsker å engasjere flere

- Vi ønsker å gjøre terskelen lavere for å prøve fisking, forteller Janet Bydal ansvarlig for drift av de ubetjente markahyttene. – Dette er en aktivitet som gir både ro og spenning, og som kan være en fantastisk måte å oppleve naturen på. Vi er svært glade for samarbeidet med OFA og Sølvkroken - og vi håper at mange setter pris på det nye tilbudet.

Gratis fiskestenger på tre markahytter

OFA har per nå utplassert fiskestenger og sluker fra Sølvkroken på tre markahytter. Alle gjester som bor på disse hyttene finner alt de trenger av fiskeutstyr i vedskjulet og inne på hytta. 

Sølvkroken har bidratt med stenger og grunnleggende fiskeutstyr som gjør det enkelt selv for nybegynnere å komme i gang. Instruksjoner og enkle tips er også tilgjengelige for å sikre en god fiskeopplevelse.. 

Bøvelstad i Østmarka

Der er flere muligheter for flott fiske ved Bøvelstad. Bøtervanna som ligger rett ved hytta er et bra vann med mange muligheter, og for deg som ønsker en større utfordring ligger det to mindre tjern ved hytta som er litt vanskeligere å fiske i, men som kan være et bra eventyr for store og små. På Bøvelstad har alle gjester tilgang på kano, som gjør at du også kan prøve fiskelykken på vannet. 

Fiskevann rundt Bøvelstad

Bøvelstadsvarttjernet:
Dette er et spennende tjern som ligger litt utilgjengelig og i ulendt terreng. Tjernet har en del trær helt inn til vannkanten. Grunnen er kalkrik og det er ekstremt god vannkvalitet i tjernet. Dette er et vann som kan overraske med flott ørret. OFA har fått meldinger om fisk over 800 g.

Du kan lese mer i fiskekartboka s. 93 kartblad 18-19 (E3) som også ligger på hytta.

Myrsetersvarttjern:
Også et litt utilgjengelig tjern men det kan gi flott fisk og gode fiskeopplevelser. I gamle dager var vannet kjent som et godt ørretvann. Vannprøvene viser ekstremt god vannkvalitet med nesten nøytral pH-verdi. Liten til middels tett ørretbestand. Det tas nå fet ørret over 500 g. med enkelte flotte helt opptil 1 kg. Mark er tingen her. Lite abbor å få, og de er små.

Du kan lese mer i fiskekartboka s. 95 kartblad 19 (F3) som også ligger på hytta.

Bøtervanna:
En stor innsjø som ligger nærme hytta og som er delt i fjorder med mange skjær og øyer. Det er veldig bra tørrfluefiske under maursvermingen i siste halvdel av mai. Noen år er det skikkelige vulgata klekkinger over i starten av juni. Rekorden på ørret, som OF kjenner på markdrag her er 1,85 kg.

De siste årene har snittvekten på ørret økt. Det er vanlig med ørret på 400 til 600 g. Det tas også en god del abbor på rundt 200 og 300g på mark i Tangentjernet. OFA-kortet gjelder ikke i hele Børtervannet, se rød grense på kartet når du kjøpet fiskekort. Der er bever i området som det kan være moro å se etter. 

Du kan lese mer i fiskekartboka s. 93 kartblad 18-19 (E5) som også ligger på hytta.

Skjennungsvolden i Nordmarka

I området rundt Skjennungsvolden er det flere muligheter for fint fiske for hele familien. Fra hytta har du tilgang på to fine fiskevann, Borddammen og Skjennungen. De seneste år har det blitt supplert med ørret i Skjennungen og her skal det være mulig å få fin ørret i det dype vannet. 

Fiskevann rundt Skjennungsvolden

Skjennungen:
Dette vannet ligger like ved hytta og du sitte ved spisebordet å se fisken vake. Her er det ikke abbor og OFA har kultivert vannet de seneste år. Her har du mulighet til å få fin ørret. Det er et fint vann når man skal fiske for første gang eller har med barn. Vi anbefaler små spinnere og sluker og har du mark så er det alltid et bra alternativ.  

Du kan lese mer i fiskekartboka s. 79 kartblad 13 (F4) som også ligger på hytta.

Bordammen
I Bordammen er det en tett bestand av ørret og hele familien har mulighet til å få mye stekefisk på omkring 200g. Det er også mulig å få fin få abbor. Der er mange små, men pen abbor opp mot 400g fanges. Det kan være vanskelig å gå rundt vannet, men det er mange fine fiskeplasser.

Du kan lese mer i fiskekartboka s. 77 kartblad 11-12-13 (F4) som også ligger på hytta.

Øvresaga i Østmarka

Fra Øvresaga har du tilgang på to gode fiskevann, Raudsjøen og Stutttjernet.
På Øvresaga har alle gjester tilgang på kano, som gjør at du også kan prøve fiskelykken på vannet. 

Fiskevann rundt Øvresaga

Rausjøen
I Rausjøen kan du få fin ørret og abbor på små spinnere og klassiske sluker. Flott snittvekt på ørret fra 400 til 500g. Det kan være vanskelig og ferdes langs land siden det er mange hytter og private tomter her. Tidvis godt med vaking på forsommeren. Det tas i dag røye opptil 400g, enkelte flotte abbor godt over 500g og noen helt opp mot 700 og 800g. Et godt isfiskevann også for mormyska og pimpel. Det tas en del ørret av det lokale laget på harving om høsten.

Du kan lese mer i fiskekartboka s. 44 kartblad 19 (D6) som også ligger på hytta.

Stuttjernet:
Dette er et mellomstort skogstjern. Stutttjernet går for å være et av de beste fiskevannene etter ørret i Østmarka. Finest for mark og sluk. Isen går tidlig, ofte noen dager før Forfoten (også et godt vann som gjerne besøkes på samme tur). Grenser fra å ha en liten til mellomstor ørretbestand. Det er ganske vanlig med ørret opptil 600 og 800g. Det er litt abbor, noen opptil 300 g. også her er det fint for isfiske om vinteren.

Du kan lese mer i fiskekartboka s. 44 kartblad 19 (E6) som også ligger på hytta.

Fiskeopplevelser for alle

Vår viktigste oppgave er å tilrettelegge for at alle kan få gode fiskeopplevelser i marka sammen, forteller Claus Hedeager Pedersen, daglig leder i Oslomarkas Fiskeadministrasjon.

Vi forvalter og kultiverer flere enn 600 vann i Oslomarka. Flere av vannene ligger nær DNT sine hytter i marka og når et av våre felles mål er å inspirere flere barn, unge og familier til å komme seg ut i naturen, bruke den og ta vare på den, ønskede vi å få ut fiskeutstyr der hvor folk er.

Egne frivillige

Det er våre lokale frivillige som vil se til at fiskestenger og sluker er i orden på hyttene og vi er veldig fornøyd med at Sølvkroken, som har en fantastisk historie innen sportsfiske og produksjon av sluker, stiller utstyr til rådighet, slutter Pedersen.

På hyttene finner gjestene også OFA sin fiskekartbok som er en guide til hvor man kan fiske i marka og hva man kan forvente å fange i de enkelte vann. Alle barn under 18 år fisker gratis i marka.  

Tre fiskestenger som står lent inntil en rød hytte

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Se aktivitetskalender
Dølerud, Østmarka
Se aktivitetskalender
Finn deg en hytte i Oslomarka
Røyrivannskoia og Stallen i Østmarka.  Røyrivannskoia og Stallen i Østmarka. Kan nås med kano fra Losby.
Finn deg en hytte i Oslomarka