Logo
Til DNT.no forside
Huldreheim, Østmarka

Nedtapping av Ramstadsjøen i Østmarka

Viktig informasjon til våre gjester på DNT-hytta Huldreheim i Rælingen i Østmarka

Publisert: 14. juni 2024
DNTs tilbud
  • I forbindelse med rehabilitering av demningene på Ramstadsjøen må vannet i sjøen tappes ned.

  • Sommeren og høsten 2024 vil det derfor se veldig annerledes ut ved hytta Huldreheim.

  • Stier vil bli lagt om, men det blir tydelig merket hvor du skal gå.

  • Vi anbefaler våre gjester å ta med drikkevann og vi jobber med å finne en alternativ vannkilde til vaskevann.

Dette sier Rælingen kommune om prosjektet:

🍀 Ramstadsjøen er et svært viktig friluftslivsområde for Rælingen, og nettopp med bakgrunn i damanleggets betydning for friluftsliv og opplevelser i nærområdet overtok Rælingen kommune eierskapet for damanlegget.

💧 For å gjennomføre prosjektet må vannet i Ramstadsjøen tappes ned betydelig. Nedtappingen vil starte i juni 2024, og det tar ca 40 dager før vannet er ferdig nedtappet. Oppstart av selve rehabiliteringen forventes å bli i løpet av august, med avslutning i november. Når rehabiliteringsarbeidet er ferdig, skal Ramstadsjøen fylles opp igjen til dagens vannstand. Dette skal skje gjennom naturlig tilsig, og kommunen forventer at normalvannstand er oppnådd i mai 2025.

💚 Det skal ryddes og istandsettes på alle berørte områder, og tilrettelegges for rask naturlig revegetering etter at arbeidene med dammene er fullført.

Les mer om prosjektet på Rælingen kommune sine nettsider:

Rehabilitering av demning på Ramstadsjøen - Rælingen kommune 

en innsjø omgitt av trær og et hus
Det vil bli store endringer i terrenget i den perioden hvor vannet blir tappet ned. Men det skal bli helt fint igjen fra mai 2025 lover Rælingen Kommune. Kanskje blir det også litt spennende å følge med på prosjektet?
- foto: Marius Dalsæg, DNT.

 

 

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Se aktivitetskalender
Dølerud, Østmarka
Se aktivitetskalender
Finn deg en hytte i Oslomarka
Røyrivannskoia og Stallen i Østmarka.  Røyrivannskoia og Stallen i Østmarka. Kan nås med kano fra Losby.
Finn deg en hytte i Oslomarka