Logo
Til DNT.no forside
Turleder Nils Erik Bakke på vei opp til Trollfjordhytta i Vesterålen.

Ledelse og organisasjonsutvikling

Ledelse og organisasjonsutvikling i DNT gjøres i ulike deler av virksomheten. Under finnes en oversikt over de ulike frivilligrollene vi har knyttet til denne kategorien.

Publisert: 09. april 2024
DNTs tilbud

Tillitsvalgt leder/ styremedlem 

En tillitsvalgt er en frivillig som gjennom en demokratisk prosess velges inn til et styre. Valget gjennomføres på et årsmøte. Grupperingene med egne styrer kalles et organisasjonsledd og i DNT Oslo og Omegn har vi et hovedstyre, egne styrer i alle lokale turlag og et styre i DNT ung. De fleste styrene har månedlige styremøter, med oppfølging av oppgaver mellom disse.   

Arbeidsoppgaver

En tillitsvalgt har som hovedoppgave å ivareta ønsker fra medlemmene som sitt styre representerer, og sørge for at organisasjonen drives på best mulig måte etter gjeldende strategi og handlingsplan. En tillitsvalgt må være interessert i styre- og administrativt arbeid og har et ønske om å bidra til utviklingen av organisasjonen. Man velges inn for en periode og det er derfor viktig å ha kapasitet til å følge opp det aktuelle vervet gjennom denne perioden.   

Kursleder 

Tilstrekkelig kompetanse for gjennomføring av aktiviteter og dugnader er viktig for å ivareta sikkerhet og kvalitet. Vi har en rekke kurs og utdanningsløp for frivillige. Det er frivillige kursholdere som holder kurs for andre frivillige.  

Kursholdere holder kurs innenfor «sitt» fagområde, som kan være turledelse, stimerking eller førstehjelp. For noen av kursene kreves det en formell godkjenning for å bli kursholder, mens for andre holder det med erfaring.  

En kursholder må ha erfaring og eventuelt de nødvendige godkjenningene for å holde det aktuelle kurset, være pedagogisk og like å formidle og dele kunnskap.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Lederutvikling 

Vi har mange ledere på ulike nivåer i DNT. For å utvikle gode og trygge ledere er det utarbeidet et eget lederutviklingsprogram for frivillige, ansatte, tillitsvalgte og bestyrere. Programmet består av flere samlinger over en periode på noen måneder. Programmet gjennomføres av frivillige lederutviklere, satt sammen i ulike team. Som frivillig lederutvikler må du ha erfaring med ledelse i en eller annen form, og like å jobbe med å utvikle mennesker.  

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Se aktivitetskalender
Dølerud, Østmarka
Se aktivitetskalender
Finn deg en hytte i Oslomarka
Røyrivannskoia og Stallen i Østmarka.  Røyrivannskoia og Stallen i Østmarka. Kan nås med kano fra Losby.
Finn deg en hytte i Oslomarka