Logo
Til DNT.no forside

Historien om «Branntårnet på Hauknesfjellet»

Etter hvert som skogen ble mer verdt, ble det lagt mer vekt på å beskytte skogen mot skogbrann. Et samarbeid mellom Østfold Skogselskap, Det norske gjensidige Skogbrand forsikringsselskap («Skogbrand») og Rømskog kommune førte til at det ble reist et branntårn på Haukenesfjellet i 1909. Dette var Østfolds nest høyeste fjell, og den gang målt til 329 m.o.h., seinere korrigert til 335 m.o.h.

Publisert: 12. oktober 2023
Skrevet av: Johs Ramberg (fra 1909 til 2007) og Arne-Kristian Garseg (fra byggestart i 2007 og til 2014)
Artikkel

Det var tidligere reist tre slike tårn i Østfold. Dette første branntårnet på Haukenesfjellet var et åpent tømmertårn med en hytte der gulvplanet var 6 meter over bakken. Det hadde telefonforbindelse med bygda, og opparbeidet gangvei fra Nordli.

I 1927 ble det sendt forespørsel til «Skogbrand» om de var interessert i å bekoste bygging av et nytt tårn. Svaret var ja, om skogeierne bidrog med 65 tømmerstokker, og at man benyttet Anton Lillevoll som byggmester, da han ble ansett som spesialist på området. Dette skulle også være et «åpent» tårn 12 meter høyt. Senere er det beskrevet som 14 meter høyt. Totale kostnader ble kr. 2 240 herav kr. 180 til ny telefonlinje. Tårnet forfalt og inventaret ble vandalisert under krigen.

I 1953 ble det bygget et nytt tårn. Først ble det foreslått at det skulle reises i stål, men dette viste seg å bli for komplisert. Det ble bygget i tre, og dette ble lukket helt ned til bakken. Høyden på dette tårnet var 12 m, og kostet totalt kr. 9 500. Dette ble benyttet fram til 1975 da vaktholdet opphørte. Johs Ramberg fikk da forespørsel om han ønsket å overta tårnet, eller om han forlangte det fjernet. Dette fordi det sto på hans eiendom og på ikke fradelt tomt. Det ble til at kommunen etter hvert overtok tårnet som et minnesmerke.

På toppen av tårnet var det bygget et ekstra rom med vinduer rundt det hele. Midt i rommet sto det et åttekantet bord med kart over områdene rundt. Kartets midtpunkt var Haukenesfjellet, hvor et peileapparat var plassert. Det var således enkelt å finne retningen til en eventuell røyk/brann. Vanskeligere var det å bestemme avstanden. Da var det nyttig å kontakte andre branntårn, slik at man kunne krysspeile seg fram til brannstedet.

Før krigen ble tårnet også benyttet som værvarslingsstasjon. Det gjaldt særlig i ustadig vær. Da skulle Meteorologisk Institutt varsles hver time for å oppgi bygenes posisjon og styrke.

I 2007 gjorde kommunen og grunneier avtale med Den Norske Turistforening, avdeling Indre Østfold om drift av tårnet. Leieavtale på 40 år fra 25.8.2006 mellom Rømskog kommune og DNT Indre Østfold ble tinglyst 7.2.2007, årlig leie kr. 4 000.

Dermed er det DNT Indre Østfold som nå ønsker turgåere velkommen til Haukenesfjellet Branntårn, nå som dagsturhytte og selvbetjent overnattingshytta med 6 senger og 5 madrasser, og markedsført som Haukenestårnet.

Første byggetrinn, dagsturhytte, ble innviet 23.8.2008 med 150 personer til stede, kostnad kr. 450 000.

Andre byggetrinn, selvbetjent DNT hytte med overnattingsrom med 6 senger ble innviet 20.9.2009 med 100 personer til stede, det kostet kr. 300 000.

Samtidig med «Finn Fram Dagen» 6. juni 2010 ble diplom for miljøsertifisering overrakt av Ann Kristin Halvorsrud fra Østfold fylkeskommune.

Boring etter vann ned til 110 meter skjedde 9. og 10. november 2011, og tilsig på vann er 1 000 liter i timen. Boringen og fullføring av mindre arbeider i 2011 kostet kr. 100 000.

I 2013 ble den gamle utedoen erstattet med bod som har to utedoer og rom som på sommeren kan brukes til overnatting kostnad kr. 135 000. Det møtte opp 35 personer ved markeringen 27. april 2014.

Det betyr at det nå totalt vil være investert ca. kr. 985 000

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig i DNT Indre Østfold
Bli frivillig i DNT Indre Østfold
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem