Logo
Til DNT.no forside

Huskeliste ved nærturer og BT-turer

Vanligvis over en eller to dager. Kravene under «Turleders ansvar» brukes tilpasset for turer på 1–2 dager.

Publisert: 29. august 2023
Artikkel
  HVA NÅR / SENEST
1. Ved alle organiserte fellesarrangement,
skal hver dag/dagsetappe sikkerhetsvurderes.
Samtidig med at planene legges
2. Kontroller de lokale forhold og vurdere om endringer i opplegget er nødvendig. 15 dgr før arr.
3. Ved endringer, oppdater:
      a – samarbeidspartnere
      b – turinformasjonen på våre hjemmesider
      c – turannonsen
14 dgr før arr.
4. Vurdere ytterligere lokal informasjon, 
eventuelt forhåndsomtale i avisen og/eller på nettet.
14 dgr før arr.
5. Sjekke at du har:
       a – plakater for merking til startsted
       b – nødvendig førstehjelpsutstyr
       c – «T-vest» eller lignende for turleder (synlighet)
       d – et antall program til utdeling (medlemsverving)
       e – kart over området og kompass
14 dgr før arr.
6. Ta mange digitale bilder under turen. Gjerne nærbilder. Benytt god oppløsning! Husk å informere om at bildene vil kunne bli offentliggjort. Under arrangementet
7. Bilder oversendes snarest til vår nett-redaktør. Helst samme dag
8. Skriv en reportasje fra turen – enkelt og kortfattet. Ikke lange setninger. Først en ingress på max 40 ord, deretter et innhold, som heller ikke må være for langt. Reportasjer på nettet bør være «korte og fyndige» – for å bli lest.

Helst samme dag

9.

Husk under turen:
       1 – Hold et gangtempo som inkluderer alle.
       2 – Hvis du ikke går sist, så se deg stadig tilbake, er alle med?

Det beste er en turleder i front og en bakerst. Når du i «front» ser den «bakerste», så vet du at alle er på plass. Husk at også de siste trenger en pause. 

Under arrangementet
Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig i DNT Indre Østfold
Bli frivillig i DNT Indre Østfold
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem