Logo
Til DNT.no forside
Til Aktuelt

Årsmøte DNT Indre Østfold

Vi inviterer til årmøte tirsdag 12. mars kl. 18.30 i Østfold Næringspark, Vangsveien 10 i Askim.

Publisert: 26. februar 2024
Nyheter
Turskilt i høstskogen.
Foto: DNT Indre Østfold

Saker/forslag til behandling må være styret i hende senest 14 dager før. Send til indreostfold@dnt.no.

Dagsorden

1. Åpning, konstituering

 • Godkjenne innkalling og saksliste
 • Godkjenne de frammøtte
 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Valg av 2 til å underskrive protokollen

2. Beretninger

 • Styrets årsmelding 2023

3. Regnskap 2023

 • Styrets reviderte regnskap
 • Revisjonsberetning

4. Budsjett 2024

 • Styrets forslag

5. Forslag til årsmøtet

 • Det foreligger ingen forslag

6. Valg

 • Innstilling foreligger på møtet

Enkel bevertning.

Årsmelding, årsregnskap og spesifisert balanse

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig i DNT Indre Østfold
Bli frivillig i DNT Indre Østfold
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem