Om DNT Tønsberg og Omegn

DNT Tønsberg og Omegn (DNT TO) ble stiftet i 1906, og er en av 56 DNT foreninger. Foreningen har litt over 6.000 medlemmer og dekker medlems- og arbeidsområdene Tønsberg, Færder, Andebu/Høyjord, Stokke og Skrim. Vi jobber med å legge forholdene til rette for at flest mulig skal få gode naturopplevelser, gjennom bl.a. merking og vedlikehold av stier og løyper, hyttedrift, organisering av turer og arbeid for vern av friluftsområder.

DNT Tønsberg og Omegn er en ideell og frivillig organisasjon som ledes av et frivillig styre som har beslutningsmyndighet.  

Styremedlemmer

DNT Tønsberg og Omegn ledes av et styre på 6 medlemmer og 1 varamedlem. Varamedlemmet har møte- og talerett. Vervet er et frivillig oppdrag som utføres på dugnad. 

Her er styrets medlemmer etter valget ved årsmøte i 2023: 

  • Christian Thaulow - Styreleder
  • Helga Daler - Nestleder
  • Ole Kristian Bjerkemo - Styremedlem
  • Måns Davidson - Styremedlem
  • Live Halstensgård - Styremedlem
  • Eivind Fogstad - Styremedlem
  • Elisabeth G. Fagelund - Varamedlem 

 

DNT Tønsberg og Omegn sitt Tursenter ligger på brygga i Tønsberg og tilbyr god veiledning om friluftsliv, har et godt utvalg av kart, og selger enkelte DNT produkter. 

Kontakt oss

Mail: tonsberg@dnt.no
Tlf. 33 31 58 26

Åpningstider: 
Man-Fre 10-16 og Tors 10-17

Nedre Langgate 36 - 3126 Tønsberg

Facebook: DNT Tønsberg og Omegn

Kontaktinformasjon: 

Administrasjonen

Daglig leder
Anne-Lene Stulen
anne-lene.stulen@dnt.no
47 90 52 60 / 977 36 662

Rådgiver hytter og stier/løyper:
Ulf Rødvik
ulf.rodvik@dnt.no
47 90 91 85

Rådgiver organisasjon og utvikling:
Eivind Kjølsrød
eivind.kjolsrod@dnt.no
91 80 83 69

Rådgiver aktivitet og kommunikasjon
Mats Kneppen
mats.kneppen@dnt.no
97 17 34 97

Prosjektleder ungdom og friluftsliv
Elise Nilsen Strange
elise.strange@dnt.no
41 00 56 94

 

 

Strategier og dokumenter:

DNT Tønsberg og Omegn vedtekter

Bærekraftstrategi DNT Tønsberg og Omegn

Kyststrategi DNT Tønsberg og Omegn

Årsrapport 2022

Styremøtereferater:

 

Styremøte 08-23


Styremøte 07-23

 

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem