Bli turleder

Har du turerfaring, fungerer godt i en gruppe med ulike mennesker og kan holde hodet kaldt når det trengs? Da bør du vurdere DNTs turlederutdanning!

Turlederstigen

DNTs turlederutdanning er plassert i en stige, hvor hvert trinn bygger på det forrige. Stigen består av ett teorikurs, tre praktiske turlederkurs og ett kurslederkurs. Klikk på de ulike modulene under for å lese mer. 

Kurslederkurs

Turlederutdanningen skal gjøre deg i stand til å lede turer for DNT og gi en kompetanse som sikrer trygghet og trivsel for turdeltakerne, samt stimulere til å drive et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon.

Utdanningen brukes til å sikre god turledelse i nærmiljøet, skogen og i høyfjellet blant mangfoldet av turgrupper. Hovedfokuset i utdanningen er formidling, kunnskap, ferdigheter og evner i henhold til friluftslivet og dets utfordringer. Sentrale temaer er orientering, veivalg, ledelse, og kommunikasjon. 

Rammer for godkjenning og gjennomføring av kurs

Godkjenning som turleder

Godkjenning som DNT-turleder forutsetter at DNT-turledere videreutvikler og vedlikeholder sine ferdigheter som aktive turledere. Det forventes at en DNT-turleder jevnlig holder seg oppdatert og tar del i etterutdanningstilbud. Dersom en DNT-turleder ikke har ledet turer de siste 5 år må nødvendig oppdatering og praksis gjennomføres, før godkjenningen fornyes. Vedkommende kan få fornyet godkjenning dersom en under avbruddet har vedlikeholdt sine kunnskaper på annen måte enn å være aktiv turleder.

Kurstyper

Benevnelsen DNT-turlederkurs og DNT-turleder er forbeholdt DNTs standard for turlederutdanning. Denne standarden anbefales gjennomført av alle DNTs turlag og turistforeninger. En DNT-turleder har kompetanse til å lede turer på sitt nivå og lavere for alle DNT-foreninger. Fordelingen av turer er imidlertid den enkelte forening/turlags ansvar.

Kursrammer

Kursene blir satt inn i vanlig turramme, i aktuelt terreng, med overnatting på turistforeningshytter. Mesteparten av tiden blir brukt ute i naturen, mest mulig tilnærmet en fellestur og turledersituasjonen. Deltakerne veksler mellom turlederrollen og turdeltakerrollen (turlederspill). Praktisk orientering vektlegges gjennom samtlige kurs. Kveldene blir brukt til forberedelse, gjennomgang av ulike tema, oppsummering og diskusjon. Det forutsettes at deltakerne har satt seg inn i de aktuelle tema og deltar aktivt.

Søknad om opptak 

For å delta på DNTs sommer- og vinterturlederkurs må du sende inn et eget søknadsskjema. Søknadsskjemaet fylles ut og sendes til den medlemsforening som arrangerer kurset.  

Last ned søknadsskjema

Turlederboka

Turlederboka er for deg som vil ta med deg andre ut på fjellet og i skog og mark. Den gir en grunnleggende innføring i turledelse, og er obligatorisk kurslitteratur i DNTs turlederutdanning.

Bestill i DNTs nettbutikk

I tillegg til de turlederkursene som er beskrevet over, kan man ta aktivitetslederkurs eller nærturlederkurs etter fullført ambassadørkurs. 

Aktivitetslederkurs

Kurset har en varighet på 3 timer gir grunnleggende kunnskap om turledelse for barn og barnefamilier og kvalifiserer til å lede familieturer/arrangement i nærmiljøet. 

Nærturlederkurs

Kurset har en varighet på 4 timer og er et kurs som kvalifiserer til å lede kortere dagsturer, opptil fem timer, i områder hvor nærturleder er lokalkjent. 

Vår samarbeidspartner Devold støtter DNTs turlederutdanning