Villrein og tamrein

Villreinen lever hovedsakelig på snaufjellet i Sør-Norge, som de siste livskraftige bestandene av arten i Europa. Norge har med det et særlig ansvar for å ivareta villreinen og dens leveområder.

Villreinens leveområder er også der DNTs medlemsforeninger har mange av sine hytter og ruter. Vi ønsker derfor å bidra til en bærekraftig villreinforvaltning, samtidig som vi jobber for å opprettholde og videreutvikle et sammenhengende nett av ruter og hytter for fjellturisten.

DNT har som mål å bidra til å sikre friluftslivets naturgrunnlag, herunder også hensynet til villrein. Men vi anerkjenner at det også er konfliktområder der ulike interesser må veies og balanseres, og at vi derfor søker løsninger som både ivaretar hensynet til villreinen og friluftslivet.

DNT i villreinfjellet

En stor del av DNTs virksomhet er knyttet til villreinfjellet. Vi har derfor tatt og vil fortsette å ta et betydelig ansvar for å ivareta hensynet til villreinen. Med over 300 000 medlemmer, har vi da også en unik posisjon for å spre kunnskap om villreinen og dens sårbarhet.

DNT er imidlertid ikke den eneste som opererer i fjellet. Skal villreinen sikres en bærekraftig forvaltning, er det nødvendig at også andre aktører er sitt ansvar bevisst og tar grep.  Kommunene, fylkeskommunene og statlige myndigheter en spesielt viktig rolle med å sikre villreinenes leveområder fra ytterligere fragmentering og nedbygging. Les mer om DNT i villreinfjellet her.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om DNTs arbeid innen villrein?

Kontakt Ingeborg Wessel Finstad, fagsjef naturforvaltning og bærekraft

Telefon: 4000 1868 
​​​​​​​ingeborg.finstad@dnt.no 

Fra ruta mellom Høgevarde og Toveseter. Sommeren 2021.
Villrein og ferdsel

Villreinen får stadig mindre områder å bevege seg på.

Hyttefelt, veier og energiutbygginger legger beslag på viktige beiteområder og trekkveier, samt at vår ferdsel i fjellet også kan påvirke dyras arealbruk.

Villreinen er sårbar og trenger ro

  • Reinen kan bli vár av folk på en kilometers avstand, og den løper gjerne langt om den blir skremt. Forflytning krever energi, og tid og mulighet for beiting går tapt.  
  • Reinen er ekstra sårbar for forstyrrelser i forbindelse med kalving, og den trenger derfor særlig ro i perioden fra 15. april til 15. juni.
  • Vis hensyn!
  • Følg stiene.
  • Stopp dersom du ser reinsdyr, la dyrene passere i fred.
  • Hold avstand, bruk kikkert.
  • Dyra har god luktesansen, gå derfor i le.
  • Unngå å vise deg i silhuett.Husk for øvrig regler om båndtvang.

DNTs informasjonsark om villrein

Lenker
​​​​​​​Vern om villreinen - Rondane 
Vern om villreinen - Vest Jotunheimen
Vern om villreinen - Reinheimen
Vern om villreinen - Nordfjella
Vern om villreinen - Hardangervidda
Vern om villreinen - Setesdal Ryfylke
​​​​​​​Vern om villreinen - Dovrefjell
Vern om villreinen - Sølnkletten

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem
DNT i villreinfjellet
Villrein
DNT i villreinfjellet
Om villrein
Fra ruta mellom Høgevarde og Toveseter. Sommeren 2021.
Om villrein