Gøy med hele familien på tur

Ta med hele familien med på tur, og meld inn hele gjengen i samme slengen! Familiemedlemskap gjør det enklere for deg med bare én faktura, og det vil  i de fleste tilfeller lønne seg om dere er flere enn tre i familien.  Du finner ut mer ved å klikke på en av knappene nedenfor.

Slik gjør du hvis du eller noen i familien allerede er medlem

Min side kan du oppgradere eksisterende medlemskap til Familiemedlemskap og legge til flere familiemedlemmer hvis det er aktuelt. Dere mottar en felles faktura for hele familien.

Slik gjør du om du og familien melder dere inn for første gang

dnt.no/medlem kommer du til innmeldingssiden. Her kan du registrere så mange nye medlemmer du ønsker.

Hva er Familemedlemskap?


  • Veiledende pris er 1215,- for hele familien. (Noen medlemsforeninger kan ha litt andre priser)
  • Navn og fødselsdato må registreres på alle som skal være med i Familiemedlemskapet
  • Tilbudet gjelder husstandens barn og inntil to voksne over 26 år
  • Familien må ha samme adresse
  • Alle får hvert sitt medlemsnummer
  • Barna får tilsendt «Fjellpass»
Ta kontakt med DNTs medlemsservice på 40001870 eller medlem@dnt.no hvis du lurer på noe!

Vanlige spørsmål og svar om Familiemedlemskap

Hvordan får jeg Familiemedlemskap? 
NYE medlemmer kan melde seg inn på www.dnt.no/medlem
Hva er fordelen med Familiemedlemskap?
Hele husstanden mottar kun én faktura. Med to voksne og tre eller flere barn, blir Familiemedlemskap rimeligere.
Jeg er medlem fra før og vil ha med meg resten av familien i tillegg. Kan vi få Familiemedlemskap nå?
Du kan logge deg inn på Min side og registrere resten av familien her. Da konverteres medlemskap til Familiemedlemskap.
Hvem kan tegne Familiemedlemskap?
Alle som bor på samme adresse, begrenset opp til to voksne over 26 år, og fritt antall barn/familiemedlemmer under 26 år.
Når er et medlem «VOKSEN»?
Det året man fyller 27 år, altså født 1991 eller tidligere, er man voksen. Medlemmer født 1992 eller senere, kan registreres som «FAMILIE/HUSSTAND» i et familiemedlemskap.
Blir barn i et familiemedlemskap fortsatt medlem i Barnas Turlag?
Ja, tilknytning til Barnas Turlag avgjøres av barnets alder og alle blir med til og med det året de fyller 12 år.
Tilbyr alle lokalforeninger familiemedlemskap?
Nei, men de aller fleste gjør det. Ta kontakt med DNTs medlemsservice eller din medlemsforening om du har ytterligere spørsmål.
Familien ønsker familiemedlemskap, men min medlemsforening tilbyr ikke dette.  Kan vi fortsatt tegne familiemedlemskap?
Ja, dere velger selv hvilken medlemsforening dere ønsker være knyttet til. Ta kontakt med oss på medlemsservice for hjelp.
Kan jeg konvertere et livsvarig medlemskap til Familiemedlemskap?
Nei. Det vil heller ikke lønne seg.
Kan jeg få DNT-nøkkelen når jeg er medlem?
Ja, DNTs standardnøkkel går til mer enn 500 hytter og er en av de viktigste medlemsfordelene. Denne deponeres for 100NOK i vår nettbutikk eller hentes hos medlemsforeningen.
Kommer nøkkelen automatisk når jeg blir medlem?
Nei, denne må bestilles i vår nettbutikk eller hentes hos medlemsforeningen.

Annonse