Medlemskap i dnt 

Her er de ulike medlemstypene i DNT. Alder og bosted avgjør din medlemstype og tilknytning til lokallag. Medlemskap følger kalenderåret. Det raskeste er å tegne medlemskap på nett og betale med kort.

Du kan også kontakte din lokale medlemsforening og kjøpe ditt medlemskap der. Les mer om medlemsfordeler.

MERK: Prisene under er veiledende og kan variere fra de ulike lokallagene.

Er dere tre eller flere i familien, kan det lønne seg å tegne familiemedlemskap. Alle må ha samme adresse. Gjelder husstandens barn og inntil to voksne over 26 år.

Er du mellom 27 og 66 år, blir du hovedmedlem.

Honnørmedlemskap tilbys automatisk når medlemmet er over 67 år. Kontakt DNTs medlemsservice om du er ufør og har rett til honnørmedlemskap.

Du kan få husstandsmedlemskap når du bor sammen med et hoved-, honnør- eller livsvarig medlem. Det sendes da kun ett Fjell og Vidde til husstanden.

Som medlem fra 13-26 år blir du medlem av DNT ung, og får halv pris på overnatting på turisthyttene. DNT ung medlemskap gjelder tom året du fyller 26

Til og med det året du fyller 12 år, er du medlem av Barnas turlag.

Dåp, jubileum, konfirmasjon eller julegave? Gi flotte naturopplevelser i gave! 

 Livsvarig medlemskap koster 18.500,-


Med et bedriftsmedlemskap i DNT bedrift får dere:

 • en lokal turekspert/
  bedriftskontakt
 • friske, sunne medarbeidere
 • lokale turtips
 • DNTs medlemsfordeler for alle ansatte

Gjelder alle bedrifter over 10 ansatte.

Et barnehagemedlemskap gir alle barna medlemskap i Barnas Turlag. Dere får:

 • en lokal turekspert/ barnehagekontakt
 • ​​​​​​​friske, sunne barn
 • lokale turtips
 • DNTs medlemsfordeler for alle barna

Gjelder alle barnehager over 10 barn.

Merk:

 • Prisene er kun veiledende da enkelte medlemsforeninger kan ha andre priser.

 • Medlemstype og pris blir justert automatisk etter alder og adresse (medlemsforening).

 • Medlemskapet følger kalenderåret, og gjelder fra 1. januar til 31. desember.

 • Det er ingen angrerett på betalt medlemskap.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes, Marius Dalseg Sætre, Nina Guzman Toft og Marius Nergård Pettersen 

Annonse