Logo
Til DNT.no forside
En mann på tur i fjellet med sekk

Gratisplasser på turer

Vi tilbyr gratisplasser på turer og arrangement for barnefamilier, som har behov for økonomisk hjelp. Hvert år deler vi ut gratis plasser på en rekke turer med Barnas Turlag, DNT ung og DNT tilrettelagt. Dette er mulig med tilskudd fra statlige midler (BUFdir, IMDI og Kulturdepartementet), tilskudd fra kommune og stiftelser. Her får du oversikten over hvem som kan søke, hvordan du søker og hvilke aktiviteter det gjelder.

Publisert: 24. august 2023
DNTs tilbud

Gratisplasser til lavinntektsfamilier.
Turistforeningen ønsker å tilrettelegge for at alle barn skal få delta i fritids- og ferieaktiviteter. Trenger du, eller kjenner du noen som har behov for gratisplass på tur, så svar på følgende spørsmål og send dette til Leder for aktivitet og folkehelse, jane.byberg@dnt.no

  • Hvorfor ønsker du/dere å delta på denne turen?
  • Hvorfor har du/dere behov for gratis deltakelse på denne turen?
  • Har du/dere tidligere deltatt på noen av våre turer eller vært på en tilsvarende tur?
  • Beskriv kort hvilken erfaring du/dere har med friluftsliv.
  • Er det spesielle ting vi må vite om? Sykdom, allergier, personlige forhold osv.
  • Har du egen bil?
  • Har du behov for å låne utstyr/bekledning/sko?

All informasjon behandles konfidensielt og våre frivillige turledere vil ikke vite om deltakelse fra denne ordningen. 
​​​​​​​​​​​​​​Turistforeningen kan også være behjelpelige med utstyr og utstyrsleie fra Frilager.no

Kontingenttilskudd - Stavanger kommune
Privatpersoner, foreldre og foresatte bosatt i Stavnger kommune kan søke støtte til kontingent og nødvendig utstyr for egne barn som er/vil bli medlemmer i Barnas Turlag eller DNT ung. Som medlem får du medlemsfordeler og rabbaterte priser. Foreksempel bor barn opp til 12 år gratis på våre hytter som medlem. Det er ønskelig at selve organisasjonen søker, så ta kontakt med jane.byberg@dnt.no om dette er aktuelt for dere. Tilskuddet utbetales direkte til organisasjonens konto. Søknadene behandles fortløpende.

Gratisplasser på skiskolen fra Sparebankstiftelsen SR-Bank
Skiglede kan læres! Vi ønsker at alle barn og unge skal få mulighet til å lære å gå på ski. Med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen SR-Bank gir vi bort 40 gratisplasser på Skiskolen hvert år. Her kan man velge mellom alpint og langrenn. Lenke til søknadsskjema for å søke om gratisplasser ligger under det enkelte kurset.

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bilder fra 7-nutsturen 2022, fra Dale til Gramstad over sju topper. Frivillig, dugnad, drikkestasjon på Gramstad.
Bli frivillig
Bli medlem
Stranddalen turisthytte sommeren 2022.
Bli medlem