Logo
Til DNT.no forside
Turkafe på Byhaugen i Stavanger. Nærtur, folkehelse, senior, 60+. Turleder Jan B. Knudsen leder an fra starten ved Byhaugkafeen.

Vil du lede turer i Stavanger Turistforening?

Som turleder blir det din oppgave å planlegge og gjennomføre turer med høy kvalitet og trivselsfaktor. Du kan bli turleder for alt fra lavterskel turgrupper i nærområdet til krevende fjellturer. Våre turlederkurs er for deg som vil styrke dine kunnskaper og kompetanse i helt unike omgivelser.

Har du turerfaring, fungerer godt i en gruppe med ulike mennesker og kan holde hodet kaldt når det trengs? Da bør du vurdere DNTs turlederutdanning! 
 
Stavanger Turistforening har over 1000 turer i året, og til dette trenger vi godkjente turledere på ulike nivåer. Vi gjennomfører turlederkurs etter DNT-modellen, enten du vil bli turleder i nærmiljøet, i fjellet om sommeren eller på ski om vinteren. 
 
Hvordan komme i gang som turleder? 
 
Ta et nærturlederkurs 
Nærturlederkurset er et kurs som kvalifiserer deg til å lede kortere dagsturer inntil fem timer i områder hvor nærturleder er lokalkjent. Kurset har en varighet på fire timer. 
 
Bygg på med et aktivitetslederkurs 
Aktivitetslederkurset gir deg grunnleggende kunnskap om turledelse for barn og barnefamilier og kvalifiserer til å lede familieturer/arrangement i nærmiljøet. Kurset har en varighet på tre timer.

 
Turlederstigen – for deg som har turerfaring og vil lede lengre dags- og overnattingsturer: 
 
DNT har en egen turlederutdanning som gjør deg i stand til å lede turer for oss, både i nærområdet og på høyfjellet blant et mangfold av turgrupper: barn, unge, voksne og eldre. Kurset gir deg en enhetlig basiskompetanse som sikrer trygghet og trivsel for turdeltakerne, samt stimulerer til å drive et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon. Sentrale temaer er orientering, veivalg, ledelse, og kommunikasjon. DNTs turlederutdanning er satt sammen av kursmoduler, som bygger på hverandre, og som til sammen gir øverste nivå i turlederutdanningen. 
 
1. DNT-ambassadørkurs (3 timer) - er det første og enkleste nivået i turlederstigen og er en utdanning for organisering og gjennomføringen av turer uten bruk av kart og kompass. Ambassadørkurset er obligatorisk for alle turledere i DNT. 
2. Grunnleggende turlederkurs (2 dager) - er det neste nivået i turlederstigen. Dette er en turleder sommerstid med begrensinger til sti og vei i nærmiljøet eller turer med utgangspunkt fra hytte med vei.  
3. Sommerturlederkurs (2 helger) - er det tredje nivået i utdanningen hvor du lærer deg turledelse sommerstid i høyfjellet.   
4. Vinterturlederkurs (3 helger) - er det øverste nivået i utdanningen. En vinterturleder kan fungere som turleder ved alle DNTs arrangementer hele året.

Mer om turlederutdanningen i DNT
rød t i vakkert fjellandskap

Mer om turlederutdanningen i DNT

Her kan du lese mer om turlederutdanningen i DNT.

Les videre
Del artikkel:
Del på e-post

Kommende turleder-kurs i Stavanger Turistforening

Se også

Bli frivillig
Bilder fra 7-nutsturen 2022, fra Dale til Gramstad over sju topper. Frivillig, dugnad, drikkestasjon på Gramstad.
Bli frivillig
Bli medlem
Stranddalen turisthytte sommeren 2022.
Bli medlem