Tillitsverv og organiasjonsarbeid i Stavanger Turistforening

Dette er aktiviteten for deg som ønsker å påvirke Stavanger Turistforenings framtid. I tillegg til å representere medlemmene, vil styrearbeid utfordre deg og styrke kompetansen din.

Frivillig arbeid er en bærebjelke i foreningens virksomhet. Hvert år legger våre frivillige ned dugnadsarbeid tilsvarende minst 50 årsverk. Også den øverste ledelsen av foreningen, med styret og rådet, er bemannet med frivillige som ønsker å gjøre en innsats for foreningen.  
 
Tillitsverv i lokale turlag 
Alle våre lokale turlag har et eget styre med frivillige som administrerer og organiserer arbeidet i turlaget. Dette er et svært givende arbeid for deg som er opptatt av et godt friluftstilbud der du bor. Har du lyst å bidra inn i styret i ditt lokale turlag, så hører gjerne turlaget fra deg.
 
Tillitsverv i turgrupper 
Stavanger Turistforening har turgrupper for ulike aldre og interesser. Hver av turgruppene har et eget styre som jobber for å fremme et allsidig og aktivt turtilbud i sin turgruppe. Kanskje er det en turgruppe som du ønsker å engasjere deg i, hvor du kan være med å utvikle aktivitetstilbudet for framtiden? Da kan det være inspirerende å ta på seg et tillitsverv i styret i turgruppen du engasjerer deg i.  
 
Tillitsverv i hovedstyret og rådet 
Hovedstyret er foreningens øverste organ mellom årsmøtene, og har viktige oppgaver med ledelsen av hele foreningens arbeid. I særlig viktige saker rådfører styret seg med rådet. Er du interessert i å bidra i et tillitsverv, har spørsmål eller vil foreslå noen kandidater til et tillitsverv, kan du ta kontakt med daglig leder i STF, som er sekretær for valgkomiteen på e-post: preben@stf.no.
 

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bilder fra 7-nutsturen 2022, fra Dale til Gramstad over sju topper. Frivillig, dugnad, drikkestasjon på Gramstad.
Bli frivillig
Bli medlem
Stranddalen turisthytte sommeren 2022.
Bli medlem