Logo
Til DNT.no forside

Tyventrappa

Hammerfest og Omegn Turlag har bygd steintrapp, også kalt sherpatrapp, til byfjellet Tyven. Arbeidet med trappene ble påbegynt høsten 2021 og avsluttet høsten 2022. Stibyggjaren AS og sherpaer fra Nepal har stått for byggingen av steintrappa. Turlaget har stått for planlegging og oppfølging, skaffet finansiering og nedlagt et betydelig dugnadsarbeid.

Publisert: 25. mai 2024
Artikkel

Tyventrappa

La asociación noruega de senderismo de la región de Hammerfest ha construido una escalera de piedra, también llamado escalera sherpa, hasta la montaña Tyven. Empezaron a construir la escalera el otoño de 2021 y terminaron el otoño de 2022. La empresa Stibyggjaren AS y sherpas de Nepal fueron los que construyeron la escalera de piedra. La asociación ha contribuido con el planeamiento, financiamiento y trabajo voluntario. La escalara Tyven ha sido construida para la población local, además de ser una atracción turística. La idea es que también sea atractivo vivir en Hammerfest y mejorar la salud de los habitantes. La escalera tiene cuatro secciones con 700 pasos total, y termina en una cabaña que esta localizada en el cume de la montaña con 418 metros de altitud. En el trayecto también han construido canales de agua, puentes de piedra, muros de retención y zonas de descanso. Toda la piedra que ha sido utilizada para el proyecto proviene de la misma región. El costo total de la escalera ha sido aproximadamente cinco millones de coronas noruegas (quinientos mil euros), y ha sido financiado por empresas y grupos que han comprado escalones. Muchas gracias a todos por las contribuciones:

Hammerfest og Omegn Turlag har bygd steintrapp, også kalt sherpatrapp, til byfjellet Tyven. Arbeidet med trappene ble påbegynt høsten 2021 og avsluttet høsten 2022.  Stibyggjaren AS og sherpaer fra Nepal har stått for byggingen av steintrappa.  Turlaget har stått for planlegging og oppfølging, skaffet finansiering og nedlagt et betydelig dugnadsarbeid.

Tyventrappa er bygget for byens befolkning og attraksjon for tilreisende.  Den skal være et bidrag til økt bolyst og god folkehelse, og er bygget for å vare i generasjoner.

Trappa består av 4 seksjoner, med totalt ca 700 trinn, og fører opp til turlagets dagsturhytte på toppen av Tyvenfjellet på 418 moh.  I trappetraseen er det også bygget vannkanaler, steinbroer, forstøtningsmurer og rasteplasser.  Alt av stein som er benyttet er fra området langs trappa.

Tyventrappa kostet nærmere 5 millioner kroner, og finansiert med salg av trinn til bedrifter, lag og foreninger. Tusen takk til dere som kjøp trinn:     

Tyventráhppá

Hámmerfeastta tuvrasearvi lea huksehan geađgetráhppa, maiddái nu gohčoduvvo sherpatráhppá, Tyven gávpotčohkkii. Tráhppá bargu álggahuvvui 2021 čavčča ja loahpahuvvui 2022 čavčča. Stibyggjaren AS ja sherpat Nepálas leat ráhkadan tráhppá. Tuvrasearvi lea plánen ja čuovvulan huksema, háhkan ruđa ja mealgat álbmogassii bargan. Tyventráhppá lea huksejuvvon gávpoga ássiide ja mátkkošteddjiide fitnamuš báikin. Dat galgá leat oassin ássanmovtta buorideamis ja buorre álbmotdearvvašvuhtii, ja lea huksejuvvon bistit buolvvaid badjel. Tráhppá lea 4 oasát, sullii 700 tráhppácehkiin, ja doalvu Tyven ala 418 mmb gos tuvrasearvvis lea beaivebarta. Tráhppá birrasii leat maid huksejuvvon čáhcejođáhagat geađgešaldit, starggasmahttinmuvrrat ja vuoiŋŋastansajit. Visot geađggit mat leat adnon leat váldon tráhppá lahka. Tyventráhppá mávssii lagabui 5 miljovnna, ja ruhtaduvvui tráhppácehkiid vuovdimiin fitnodagaide, joavkkuide ja servviide. Eatnat giitu didjiide geat osttiidet cehkiid:

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem