Logo
Til DNT.no forside
Deler av en mann som skriver i en bok

Fakturamottak for DNT Telemark

Spar tid og penger ved å sende oss dine fakturaer elektronisk! Våre foretrukne måter å motta fakturaer på er, i følgende rekkefølge:

Publisert: 18. juni 2024
Om DNT

 

1. EHF-faktura

DNT Telemark er ELMA-registrert for mottak av elektroniske fakturaer i standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat) og vi ber om at dere utsteder fakturaer til oss i EHF-format. Dette er den foretrukne måten å motta fakturaer på. Dette sikrer at vi alltid mottar din faktura, får behandlet den korrekt og betalt den til forfall.

Vårt organisasjonsnummer er 972 422 169.

2. E-postmottak av PDF-fakturaer

Dersom dere ikke har anledning til å sende oss fakturaer i EHF-format, ber vi om at alle fakturaer/kreditnotaer sendes til dnttelemark@faktura.poweroffice.net.

Kun fakturaer i PDF-format aksepteres og vil bli behandlet. Fakturaer i Word- eller bilde-format vil ikke bli behandlet. Dersom det er vedlegg til fakturaen, må faktura og vedlegg sendes i samme fil.

NB: Merk at det utelukkende er maskinell behandling av e-post sendt til denne adressen. E-posten må derfor kun inneholde fakturaer, kreditnotaer og eventuelle purringer. Kun vedlegg hentes inn, eventuell tekst i e-posten leses ikke.

Opplysninger på faktura

Alle fakturarer som sendes til oss må ha mottakernavn DNT Telemark.

I tillegg til selskapets navn, må vi ha tilstrekkelige opplysninger til å kunne finne frem til rett godkjenner internt. Det betyr at det er avgjørende for oss å motta informasjon som kontaktperson hos oss, avdeling (f.eks. Mogen turisthytte), hytte-navn, arrangement, tur-nummer eller prosjekt-navn.

Dersom denne informasjonen er feil eller mangelfull, vil fakturaen bli returnert.

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli DNT-medlem
Bli DNT-medlem