Logo
Til DNT.no forside
Tilbake til Aktuelt

Historisk tur Mosjøen–Spålen

14 deltok på turen søndag 9. juni

Publisert: 30. juni 2024
Skrevet av: Per Stubbraaten
Turreferat
Rast ved Finnerudsetra
Rast ved Finnerudsetra. Foto: Karsten Lien

Denne søndagsturen startet fra nordsiden av Mosjøen. Opplegg og regi var lagt i hendene på Atle Graff. Litt spesielt var det for han å lede denne turen siden han om få dager skal lansere ny bok om Ringkollområdet. Etter vel gjennomført tur var vi enige om at denne boka skulle vi kjøpe!

Første delen av turen fulgte den velkjente skitraseen ned Bjønnputtdalen til Store Sindera. Herfra fulgte vi sti forbi Sinnerdammen og videre på nordsiden av Spålen fram til Finnerudsetra. Underveis fikk vi historien til Sinnerdamshytta, gammel tømmertransport, virksomhet under krigen og eierskap og grenser i området.

Finnerudsetra hadde vært seterområde for flere gårder i Haugsbygd. Det hadde vært slitsomt å bringe buskapen til seters, en hel dag tok det. Atle krydret rasten vår med sagn og artige historier.

Finnerudsetra er opprinnelig en finneplass, og underveis til Finstad pekte Atle ut hvor finnene skulle ha hatt sin gravplass. Den lå rett nedenfor steinblokka som heter Prekestolen (560 moh.).

Finstad gård ved Finntjern ligger vakkert til. Mange av oss eldre husker at Petter Finstad solgte brus og vafler fra kjøkkenet i 50-åra.

Takk for en lærerik og hyggelig tur!

Referat ved turleder Per Stubbraaten.

Kart over turen

Kart over turen, laget av Atle Graff.

Store Sindera

Ved Store Sindera. Foto: Karsten Lien.

Sinnerdammen

DNTs hytte Sinnerdammen. Foto: Karsten Lien.

Beveren har prøvd å felle ei bjørk

Beveren har prøvd å felle ei bjørk ved Spålen. Foto: Karsten Lien.

Krigsminner

Trond Trondsen ved konteiner fra slipp under andre verdenskrig. Foto: Karsten Lien.

Finstad

Finstad. Foto: Karsten Lien.

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig i DNT Ringerike
Bli frivillig i DNT Ringerike
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem