Bilder fra Nordmarka på langs med DNT ung Oslo. 

Tatt av frivillig i fotogruppa til DNT ung Oslo.

Asker på langs

Asker er en lang kommune. Faktisk er det ca. 43 km i luftlinje over fastland fra syd til nord. Turlaget har utarbeidet en rute «Asker på Langs» til fots gjennom det indre av Asker.

Publisert: 13. september 2023
Inspirasjon

Om turen 

Asker har ikke bare kystlinje, innenfor vårt område befinner det seg også masser av flott skogsterreng. 

Denne ruten passer godt å ta over fire dagsturetapper, eventuelt kan man dele opp slik det passer den enkelte. Ruten går gjennom spennende natur og kommer forbi de aktuelle markahyttene på strekningen.

Etapper 

Etappene er lagt opp slik at det egner seg med offentlig kommunikasjon både til startsted og fra innkomststed.

Hver av etappene er på i overkant av 20 km. For det meste går turene på sti, men noe veigåing er det på enkelte begrensede strekninger. Blåmerkede stier blir benyttet der det er mulig, men på de to første etappene er det begrenset med merking. Alle etappene karakteriseres som krevende, lengden tatt i betraktning. Dessuten er terrenget til dels kupert, og det blir en god del høydemetre å tilbakelegge.

 

 

 

Registrering

De som har gjennomført alle etapper kan melde fra til Lars Christian Iversen. De vil da få tildelt merket.

Premiering

Turlaget har laget et "Asker på langs"-merke som utdeles til alle som har gått hele distansen.

NB! Det er ikke nødvendig å gå alle etappene samme år for å få tildelt merket. Man kan altså samle opp etapper over flere år.

Ytterligere informasjon

Ved behov for ytterligere informasjon ta kontakt med Lars Christian Iversen.
Tlf.: 91580533

"Asker på langs"-pin.

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Se aktivitetskalender
Se aktivitetskalender
Finn deg en hytte i Oslomarka
Fisketur med vennegjeng til Katnosdammen, Nordmarka.
Finn deg en hytte i Oslomarka