Logo
Til DNT.no forside

Vilkår for deltakelse på turer i DNT Drammen og Omegn

Generelle vilkår for dagsturer og fellesturer i regi av DNT Drammen og Omegn (DNTD):

Publisert: 04. oktober 2023
Artikkel

DNT Drammen og Omegn (DNTD) er som følge av Pakkereiseloven medlem i Reisegarantifondet.

Deltakelse på DNTDs arrangementer/turer skjer på deltakerens eget ansvar. DNTD påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av uhell/skader som måtte inntreffe under avviklingen av disse arrangementene.
Deltakerne oppfordres sterkt til å sørge for egen reise-/ulykkesforsikring.

Deltageren forplikter seg til å rette seg etter turlederens anvisninger.
Den enkelte turdeltager må selv vurdere om den er fysisk og psykisk skikket til å delta på turen, og må selv sørge for å ha det utstyr som turen krever.

Turlederen har adgang til å nekte deltakelse dersom en person ikke oppfyller overforstående krav, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra DNTD.
Deltager må da selv bære omkostninger ved hjemreise. 

Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er DNTD ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av turkostnadene.

Påmelding og betaling
Påmelding til våre turer skjer via vår nettside og aktivitetssystem. 
Man betaler for turen ved påmelding. 
For deltageren er påmeldingen bindende og vilkårene akseptert, når deltageren er påmeldt innen påmeldingsfristen.
DNTD må varsles dersom reservert plass ikke skal benyttes.

Ved avbestilling gjelder:

  • frem til 5 dager før avreise refunderes hele beløpet
  • mindre enn 5 dager til avreise eller ved ikke fremmøtte til turstart, gis det ingen refusjon


Dersom turen blir avlyst, tilbakebetales arrangementets pris i sin helhet.

Om du ikke faller innenfor fristen for avbestilling, må du bruke din reiseforsikring for refusjon.

DNTD vil etter beste evne gjennomføre turen som annonsert, med forbehold om at det kan bli endringer i rutetider, åpningstider for overnattingsstedene, priser og trykkfeil som kan få innvirkning for deltakerne

Fotografering
Som deltaker på fellesturer arrangert av DNT Drammen og Omegn kan man bli tatt bilde av, enten av turleder eller av andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt i Den Norske Turistforenings (DNTs) egne publikasjoner, eller på våre nettsider. 
Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av, må du informere om dette ved påmelding eller til turleder ved turens start.

Klager
Turlederen skal straks underrettes om eventuelle klager underveis.
En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om prisavslag skal sendes til DNTD så raskt som mulig og senest en måned etter at arrangementet er avsluttet.

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig hos oss
Topp 7 i Bymarka utenfor Trondheim.
Bli frivillig hos oss
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem