Logo
Til DNT.no forside
Tilbake til Aktuelt

Informasjon til alle medlemmer ang. styresammensetning 2024

Publisert: 25. juni 2024
Nyhet
Foto:

Kjære medlemmer

 På årsmøtet ble det valgt nytt styre, helt i tråd med vedtektenes bestemmelser. Siden årsmøtet ble avholdt er det skjedd en endring i styresammensetningen som vi ser naturlig å informere om.

Økonomifunksjonen i styret har vært omfattende. Vedkommende som ble valgt som økonomiansvarlig har valgt å trekke seg fra styret etter å ha satt nærmere på omfanget av oppgavene. Under styrets oppgaver står det i vedtektene:· Økonomiansvarlig er ansvarlig for at regnskap føres i henhold til lovverk og god forretningspraksis, og for at foreningens midler er sikret forsvarlig.

Styret kan forsikre om økonomien er ivaretatt. Med den digitale utviklingen har vi hatt de siste årene har vi sett det naturlig at bokføringen er flyttet fra frivillig arbeid i styret, til Økonomiringen. Det sikrer profesjonell håndtering av regnskapet i henhold til lovverk og god forretningspraksis. Styret har et kollektivt ansvar for foreningens økonomi, dette følger opp via rapporteringer i styret og innsikt i regnskapet. På denne måten ivaretas ansvaret for at foreningens midler blir sikret forsvarlig.

Vi opplever at styret med nåværende sammensetning vil ivareta funksjonene et styre er satt til. Endringer i styresammensetning kan oppstå av ulike årsaker i ethvert valgt styre. Styret er foreningens øverste ansvarlige mellom årsmøtene, og vil fungere med de endringene som er skrevet over frem til neste årsmøte.

DNT sentralt støtter dette er en god løsning frem til neste årsmøte.

På vegne av styret

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig