Logo
Til DNT.no forside

Forsikring av frivillige

DNT sentralt har tegnet en forsikring for dugnads- og frivillighetsarbeiderne i hele DNT familien hos Gjensidige Forsikring.

Forsikringen gjelder organisert felles dugnadsarbeid eller arrangement i regi av DNT. Erstatningen kan være avhengig av forsikringssum, alder, lønn, sivilstand, invaliditets- og uføregrad.

Endring 5.11.19: "Dekningen omfatter styre- og komitemøter i de tilfellene hvor dette blir arrangert på DNTs egne hytter". Det fremkommer ikke av polisen men er innarbeidet i avtalen.

Les vilkårene i forsikringsavtalen nøye. Avtalen finner du på foreningsnett: Forsikringsavtale

Ønsker du tilgang til foreningsnett? Les mer her: Informasjon til tillitsvalgte 

Nødvendig informasjon for å registrere hendelsen er

 • Navn på skadet person
 • Personnummer
 • Telefon
 • E-post
 • Arbeidsavtale: fast, sesong, midlertidig
 • Stillings%
 • Medlem av Folketrygden: ja/nei
 • Årslønn: kr 0-600 000/kr 600 000-1 000 000/over en mill
 • Hvor lenge er personen sykemeldt: 0-3 md/3-12 md/over 12 md
 • Er personen fortsatt sykemeldt: ja/nei
 • Var personen påvirket: alkohol/medikamenter
 • Når skjedde hendelsen? (dato og klokkeslett)
 • Hvor er personen skadet: arm, ben, hode, traume+++
 • Hvor skjedde skaden? (sted)
 • Hvordan skjedde skaden?
 • Er hendelsen meldt til andre nødetater?

Du kan registrere skaden her. Bruk forsikringsnummer 83985108, velg "Ulykkesforsikring via fagforbund"

Rolle: Arbeidstaker.

Det vil også komme ett spørsmål lenger inn i registreringen som er "Er forsikringen gjennom et medlemskap i en organisasjon. Det må det svares Ja på.

Annonse:
Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Våre turer og kurs
Tur til Olsnessåta på Osterøy etter fellesmøte 12.–13. november, 2022.
Våre turer og kurs
Medlemsfordeler i Turlaget
Sti mellom Breidablik og Vending, august 2023.
Medlemsfordeler i Turlaget