Frivillig i Austevoll Turlag

Vi vil gjerne ha deg med som frivillig i Austevoll Turlag og hjelper deg å finne oppgåvene du har lyst på.

Publisert: 05. mai 2023
Artikkel

Dei frivillige er berebjelken i Turlaget

Som frivillig i Bergen og Hordaland Turlag blir du ein del av eit sosialt fellesskap der du kan bidra innan mange forskjellige område. Nokon kan vere å merke stiar, ta folk med ut på tur, halde ved like hyttene våre, halde kurs, drive naturvern eller vere i styre.

Du treng ingen forkunnskapar for å vere frivillig i Turlaget. All opplæring vil bli gitt og utgiftutgifter dekte. Viss du ønsker å bidra som registrerer du deg i skjema under, og du blir invitert til eit møte for å få meir informasjon om mogelegheitene som frivillig, og for å få hjelp til å finne ut oppgåvene du kan bidra med.

Ta kontakt

Ta kontakt med Styreleder Regina Njåstad på tlf: 924 57 236 eller e-post reginanja76@hotmail.com om du vil vere frivillig.

Bynær Dugnadsgruppe rydder 7-fjellstraséen mellom Melkeplassen og Løvstakken, 20. april 2023.

Informasjon til aktive frivillige

Aktuelle linker til deg som er frivillig

Les videre
Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Turer og kurs
Personaltur til Solrenningen, 12.–13. september 2023.
Turer og kurs
Turtips på Vestlandet
Grottetur til Telavåg på Sotra, april 2020.
Turtips på Vestlandet