God planlegging er halve turen

Vinjerock 2012. Erika Tollsten (22) og Ola Alsterholm (32) studerer kartet for å planlegge en tur til Langeskavltind.
Vinjerock 2012. Erika Tollsten (22) og Ola Alsterholm (32) studerer kartet for å planlegge en tur til Langeskavltind. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Planlegging er ikke bare inspirerende og gøy, men også en nødvendighet for å gjøre turen til en tryggere opplevelse.

1 Planlegg turen og meld fra hvor du går.

Planlegging er ikke bare inspirerende og gøy å gjøre før du legger ut på tur,  men noe som pågår underveis på selve turen og som sikrer en god opplevelse for alle deltakere.

2 Tilpass turen etter evne og forhold.

Å velge tur etter evne og forhold er kjernen i sikkerhetskulturen som kjennetegner både det enkle og det bratte friluftslivet i Norge de siste 50 årene. En enkel beskrivelse av ferdselstradisjonen kan være: Friluftsliv er hensynsfull ferdsel i fri natur på eget ansvar.

Det er ikke bare din egen erfaring som teller, men summen av kunnskap og motivasjon i gruppa. Har jeg – om jeg skal på tur alene, eller gruppa samlet, forutsetninger for å avhjelpe de situasjonene som kan oppstå?

Hvordan er snø og værforholdene? Skal vi inn i skredterreng? [lenke til artikkel 1]. Deler jeg motivasjon og turmål med de andre i gruppa? Har jeg,  og eventuelt de andre i gruppa – form, skiferdighetene og det utstyret som kreves for den turen vi har hørt eller lest om? Positivt svar på alt dette, åpner fjellet for deg og vennene dine. Nesten alt er mulig.

Oppskrift på god planlegging – 3x3

Start med å finne ut hva slags tur dere har lyst på:

  •          Deltakernes forutsetninger – hvem skal være med og hvilke hensyn må vi ta for at alle skal få en hyggelig tur?
  •          Turens mål – hva vil vi oppnå med turen? Hva ønsker vi å gjøre underveis?
  •          Tursted og turtype– hvor skal turen gå, og hva slags tur blir det?

Så kan dere planlegge rammene for turen:

  •          Hvordan reiser vi til og fra turområdet
  •          Hvor skal vi overnatte, og hvordan?
  •          Hvilket felles og personlig utstyr trenger vi, hvordan skaffer vi utstyr vi mangler? Hvem skal ha ansvar for hva før, under og etter turen.

Når dette er på plass, har dere allerede starten på en turplan. Men den kan trenge flere detaljer og, ikke minst, en gjennomgang av hvilke situasjoner som kan oppstå. Er det fare på ferde?

For sikre at dere tenker godt gjennom hele turen – og både i forkant og underveis – kan dere bruke et planleggingsverktøy kalt 3x3 som er anbefalt av de fleste som driver utdanning i friluftsliv, og da særskilt med hensyn til vinterfriluftsliv og skredfarevurderinger. Verktøyet bidrar også til bevissthet rundt egne lyster og drivkrefter og ikke minst verdien av det å ta hensyn til hverandre. Det store spørsmålet er: Hva slags tur kan jeg gå under disse forholdene med denne gruppa?

For å få god nytte av 3x3, er det viktig at dere ikke nøyer dere med å fylle ut bare den første raden;  ”Type har planlagt, har kart og spade i sekken og ferdig med det!” Like viktig som planleggingen på forhånd, er at dere vurderer forholdene underveis i turen og er like oppmerksomme på endringer i vær og snøforhold, som endringer i egen og andres fysiske og mentale tilstand.

Lær deg 3X3 her.

*Turplanlegging i faser filtrert på ulike kristiske faktorer har vært benyttet i det bratte friluftslivet langt tilbake i tid, og satt i system av blant annet Werner Munter i 1997 (Se «3x3 Lawinen. Entscheiden in kritischen Situationen»). Fremstillingen over er inspirert av en artikkel skrevet for barn og unge som ønsker å dra på tur uten voksne i Speideren 4#2015 (K.Sazanova og J. Moland). Den skarpe leser vil se at vi har byttet om på kolonne nr 2 og 3, altså «vær og forhold» før «terreng». Dette fordi vi mener verktøyet da blir enda mer anvendelig for alle type turer hele året. 


TIPS:

Planlegg turen på UT.no
Bratthetskart 
Pakkeliste for fjellturer om sommeren
Pakkeliste for skiturer i vinterfjellet

Det finnes også flere gode app’er du kan laste ned på mobilen, for eksempel: ”Bratt”, RegObs og MammutSafety


Artikkelen er skrevet av mangeårig turleder og instruktør i DNT,  Jørgen Moland.

Annonse

Skrevet av Trine Djuvik Haaland 14. desember 2017