Vinterturlederkurs

En vinterturleder i DNT kan lede turer på høyfjellet i vinterhalvåret, også i krevende terreng. 

Opptakskrav

Medlemskap i DNT
Gjennomført DNT Ambassadørkurs
Godkjent grunnleggende turleder
Godkjent sommerturleder
Erfaring fra turer i høyfjellet vinterstid
Gode orienteringskunnskaper
Erfaring som turleder sommerstid
Minimum 16 år

Kursets innhold

Vinterturlederrollen
Planlegging og gjennomføring av tur
Veivalg, vurdering av skredutsatt terreng
Vinterorientering og nattorientering
Meteorologi og værtegn
Nedkjøling og ernæring
Vinterklær og utstyr
Subjektive og objektive farer i fjellet
Nødbivuakk vinterstid
Kameratredning

Kursgjennomføring

Kurset har en varighet på 7 dager, og kan arrangeres sammenhengende eller over 3 helger. Kurset gjennomføres på høyfjellet i vinterhalvåret. 

Har du friluftslivsutdanning? Da kan du søke om godkjenning som vinterturleder!

Med minimum 60 studiepoeng friluftsliv fra en godkjent høyere utdanningsinstitusjon, samt et NF-godkjent grunnkurs skred, kan du søke om direkte godkjenning som vinterturlder uten å ta kurset. Du kan også søke om innpass i turlederstigen på bakgrunn av erfaring.

Mer informasjon om innpass i turlederstigen finner du her.  ​​​​​​​