Villrein

Foto: Olav Strand, NINA

Villreinen lever hovedsakelig på snaufjellet i Sør-Norge, som de siste livskraftige bestandene av arten i Europa. Norge har med det et særlig ansvar for å ivareta villreinen og dens leveområder.

Villreinens leveområder er også der DNTs medlemsforeninger har mange av sine hytter og ruter. Vi ønsker derfor å bidra til en bærekraftig villreinforvaltning, samtidig som vi jobber for å opprettholde og videreutvikle et sammenhengende nett av ruter og hytter for fjellturisten.

DNT har som mål å bidra til å sikre friluftslivets naturgrunnlag, herunder også hensynet til villrein. Men vi anerkjenner at det også er konfliktområder der ulike interesser må veies og balanseres, og at vi derfor søker løsninger som både ivaretar hensynet til villreinen og friluftslivet.

Annonse

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om DNTs arbeid innen villrein?

Kontakt Ingeborg Wessel Finstad, fagsjef naturforvaltning og bærekraft

Telefon: 4000 1868 
​​​​​​​ingeborg.finstad@dnt.no 

Annonse