Villrein og ferdsel

Foto: Sebastian Ramsten

Villreinen får stadig mindre områder å bevege seg på. Hyttefelt, veier og energiutbygginger legger beslag på viktige beiteområder og trekkveier, samt at vår ferdsel i fjellet også kan påvirke dyras arealbruk.

Villreinen er sårbar og trenger ro

  • Reinen kan bli vár av folk på en kilometers avstand, og den løper gjerne langt om den blir skremt. Forflytning krever energi, og tid og mulighet for beiting går tapt.  
  • Reinen er ekstra sårbar for forstyrrelser i forbindelse med kalving, og den trenger derfor særlig ro i perioden fra 15. april til 15. juni.

Vis hensyn!

  • Følg stiene.

  • Stopp dersom du ser reinsdyr, la dyrene passere i fred.

  • Hold avstand, bruk kikkert.

  • Dyra har god luktesansen, gå derfor i le.

  • Unngå å vise deg i silhuett.

  • Husk for øvrig regler om båndtvang.


DNTs informasjonsark:
​​​​​​​Vern om villreinen - Rondane
 
Vern om villreinen - Vest Jotunheimen
Vern om villreinen - Reinheimen
Vern om villreinen - Nordfjella
Vern om villreinen - Hardangervidda
Vern om villreinen - Setesdal Ryfylke
​​​​​​​Vern om villreinen - Dovrefjell
Vern om villreinen - Sølnkletten

Annonse