Lyst til å engasjere deg i DNT ung?

Nærmere bestemt i DNT ungs landsstyre? 

Landsstyret består av åtte representanter som blir valgt for to år av gangen. Lederen av DNT ung sitter også i landsstyret til DNT.

Stil til valg i 2021Klikk her eller på knappen under for å melde din interesse innen 24. februar 2021

Du kan også anbefale kandidater . 

​​​


DNT ungs landsstyre skal jobbe for å fremme et allsidig og aktivt ungdomstilbud i DNT og DNTs medlemsforeninger. Altså jobbe for at ungdommer over hele Norge skal få et attraktivt tilbud gjennom DNT, enten gjennom organisert aktivitet i DNT unggrupper, på egenhånd eller med venner ved hjelp av tilrettelegging av informasjon, stier, hytter, gode medlemstilbud osv. 

I tillegg er DNT ungs landsstyre en pådriver for at ungdom skal bli hørt og tatt med i viktige beslutninger og strategier i DNT systemet. DNT ung står ofte for nytenking og utvikling av nye tilbud og former som kommer både ungdommene og resten av foreningen til gode.


Hva får du igjen for å sitte i landsstyret i DNT ung?

For det første får du en kjempemulighet til å bli godt kjent i Norges største friluftsorganisasjon, DNT. Både på lokalt og nasjonalt nivå. Du vil få styreerfaring og muligheter til å delta i komiteer/utvalg i DNT. Dette er en kjempefordel å ha med seg videre i verv og arbeidslivet, nesten uansett hva du tenker å gjøre fremover. Du vil få mulighet til å jobbe for og med saker innen DNT ung og friluftslivet du brenner for, og få et stort kontaktnett både innen DNT ung, DNT og andre organisasjoner, og få mulighet til å delta på konferanser/seminarer i forbindelse med dette. Og – du får muligheten til å delta på DNTs og DNT ungs møteplasser som landsmøte, aktivitetshelg, turledersamlinger, Vinjerock, med mer.

Kandidater landsstyremedlem

Valgkomiteen jobber med å lete etter kandidater, og de trenger hjelp for å finne frem til ungdommer som både ønsker å være med i et spennende verv, og som kan bidra positivt til landsstyret. Det er ikke nødvendigvis de som har den lengste fartstiden i DNT ung eller som har vært på de fleste 2000-meter toppene som gjør en god jobb i landsstyret. Valgkomiteen ser etter:

  • Gode teamarbeidere
  • Bredde i kompetansen til styremedlemmene, derfor er alle typer kunnskap interessant
  • Personer med engasjement og tid som har lyst til å jobbe for DNT ung på nasjonalt plan
  • Personer som har muligheten til å reise en del og stille opp på forskjellige arrangementer, intervjuer, møter, m.m.

Vet du om noen kandidater, eller er dette noe du selv kunne tenke deg? Ethvert stemmeberettiget medlem av en medlemsforening kan fremme forslag om kandidater på valg av medlemmer til DNT ungs landsstyre til valgkomiteen.

Dersom du har forslag, eller har spørsmål som hvordan det er å sitte i landsstyret, eller annet, ta gjerne kontakt med noen i landsstyret til DNT ung eller DNT ungs administrasjon ved ung@dnt.no.


Mer konkret skal landsstyret i DNT ung (jfr. DNT ungs vedtekter):

Være pådrivere, rådgivere og høringspart ovenfor DNT og medlemsforeningenes arbeid

  • Gi høringsuttallelser til aktuelle saker i DNT
  • Være pådrivere og stimulere medlemsforeninger uten ungdomstilbud til å få i gang dette

Fremme ungdomsmedlemmenes interesser i DNT

  • Representere DNTs medlemmer mellom 13 og 26 år i DNTs landsstyre og DNTs landsmøte
  • Gi råd og komme med ideer til hele DNTs administrasjon i alle saker som gjelder DNTs ungdomstilbud
  • Komme med forslag til ungdomsrepresentanter i aktuelle komiteer og utvalg i DNT sentralt

Representere DNTs ungdomstilbud utad og delta i samfunnsdebatten, gjennom media, politiske aktører og andre organisasjoner 

Forslagsfrist

Forslagsfristen varierer noe fra år til år, avhengig av når landsmøtet arrangeres, men den er en gang på nyåret, ofte i februar. Det vil årlig bli sendt ut forslagsfrist til medlemsforeningene, evt. ta kontakt så kan vi gi deg tidspunktet. Valgkomiteen kan imidlertid kontaktes året gjennom, og er glad for hint og forslag også før forslagsfristen. Kandidater må foreslås skriftlig for valgkomiteen innen forslagsfristen, og sendes inn til leder i valgkomiteen, eller via DNTs administrasjon.

Annonse