Historien om DNT ung

DNT ung sitt landsmøte 2014.
DNT ung sitt landsmøte 2014. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

I 1988 vedtok ble DNT-U dannet: «En historisk hendelse hvor grunnsteinen til DNTs framtid ble lagt».

– Kan ikke ungdommene gå på tur sammen med de voksne? Selvsagt kan man det, men utover på åttitallet vokste det fram et ønske i DNT om å dra i gang en landsdekkende ungdomsorganisasjon, sier Anne Mari Aamelfot Hjelle.

Hun ble ansatt i DNT tilbake i 1987 med én hovedoppgave: opprette en ungdomsorganisasjon.

– Viljen var stor, men alle var nok ikke like klare for å gjøre noe for å virkelig lykkes, forteller Hjelle.

På DNTs årsmøte i 1988 ble ungdom det store diskusjonstemaet. Og etter at Hjelle ba delegatene om å anslå snittalderen i salen, ble det fort enighet om at dette med en ungdomsorganisasjon ikke lenger var noe å lure på.

I oktober 1988 vedtok landstyret å danne DNT-U (nå omtalt som DNT ung).

En snau måned senere ble oppstartsmøtet holdt: «En historisk hendelse hvor grunnsteinen til DNTs framtid ble lagt», kunne man lese i referatet.

DNT ung var et faktum.


Organisasjonsbygging

De første årene var fokuset i DNT ung å bygge opp organisasjonen. Den sentrale ledelsen reiste landet rundt for å lære bort hva som skulle til for å danne lokale ungdomsgrupper.

– Det hadde jo allerede vært ungdomsgrupper enkelte steder før DNT ung ble dannet, men nå kom nye grupper til i stort tempo. Utfordringen ble at et sted med et solid ungdomsmiljø det ene året plutselig kunne stå uten noe som helst det neste fordi ildsjelene plutselig var i militæret, på skole eller ute på reise, forteller Hjelle.

Allikevel gikk det riktig vei for DNT ung, og lokale initiativ sørget snart for at organisasjonen var landsdekkende. Samtidig ble DNT ung brukt for å sette en standard for utdanningen av turledere i DNT.

Opp- og nedturer

På starten av nittitallet følger DNT ung medlemsøkningen i resten av organisasjonen. Et medlemsmagasin (UT) blir startet, og stadig flere lokale ungdomsgrupper spretter opp.

Ved OL-tider i -94 er det nesten tretti tusen medlemmer i DNT ung.

Men plutselig snur trenden.

– Om det var små ungdomskull, mindre friluftsinteresse eller skivebom i markedsføringen av DNT ung, er vanskelig å si, men en periode pekte pila i feil retning, konstaterer tidligere styremedlem og leder i DNT ung, Katrine Eidslott.

I tillegg var det en hard intern kamp med DNT om man i det hele tatt skulle satse på ungdom eller ikke. Styret i DNT ung droppet hotellrom på landsmøtet og sov i telt, men mistet viktige kroner for å holde aktiviteten i gang. I 1998 blir medlemsbladet UT lagt ned, men i et av de siste numrene skytes det fra hofta på lederplass:

«UT vil oppfordre deg til å sjå friluftslivet i ein litt større samanheng enn det DNT gjer. Friluftsliv er så mykje meir enn vandring i fjell og skog.»

Og akkurat dette skulle vise seg å bli en artig og effektfull hestekur for DNT ung.

– Vi flyttet fokuset over til aktivitet, også av det helt nye slaget. Aktivitet skaper samhold, og samhold betyr godt miljø, konkluderer Eidslott.

En direkte konsekvens av dette var BaseCamp, et konsept som så dagens lys i Leirdalen i Jotunheimen sommeren 1999. 125 deltakere koste seg halvt i hjel mens de bedreiv både tradisjonelt og utradisjonelt friluftsliv i DNT-ånd.

Ellers gikk slutten av tiåret med til å få DNT på nett, og til å ta klare standpunkt i nye miljøvernsaker.

MilleniumsbølgenAnne Mari Aamelfot Hjelle.
Anne Mari Aamelfot Hjelle. Foto: Julie Maske

I årene fra 2000 til 2010 har medlemsmassen i DNT ung godt og vel doblet seg. På samme tid har aktivitetstrenden fra slutten av nittitallet blitt løftet til nye høyder.

– Det aller viktigste for DNT ung dette tiåret har vært å videreutvikle aktivitetstilbudet, forteller Ola Njå Bertelsen, leder i DNT ung fra 2007–2010.

Det betyr at DNT ung i 2010 arrangerer BaseCamp-er over hele landet. De driver med fellesturer, kurs og aktiviteter innen de fleste friluftsformer. Og de er bredt til stede på viktige møteplasser som Fjellfilmfestivalen og Vinjerock. I tillegg er de egne landsdekkende arrangementene Opptur og Oppstart godt innarbeidet.

Men også mer prinsipielle engasjement har det blitt plass til, i tiåret der friluftsliv virkelig har etablert seg som en ungdomstrend.

– Tidligere var vi óg tydelige på vårt miljøvernhensyn, men stod ofte aleine. De siste årene har vi klart å samarbeide med andre organisasjoner om viktige miljøsaker, mener Bertelsen.

I 2010 ble det treårige ungdomsprosjektet "Ekspedisjoner for alle" avsluttet, og DNT ung er bedre rusta enn noen gang før til å dra nettopp deg UT!

Viktige hendelser i DNT ungs historie:

1988 – DNT-U opprettets.
1989 – De første turlederkursene for ungdom arrangeres.
1991 – DNT-U får fast representant i DNTs landsstyre.
1993 – UT-bladet gis ut for første gang.
1996 – DNT ung, og en rekke andre ungdomsorgasnisasjoner, anmeldes for triksing med medlemstall. DNT ung har imidlertid oppgitt for få medlemmer, og saken henlegges raskt.
1998 – Halv pris på hytteovernattinger innføres for ungdomsmedlemmer, og UT-bladet legges ned etter 6 årganger.
1999 – Tidenes første BaseCamp arrangeres i Leirdalen i Jotunheimen.
1999 – Forgubbingsbekjempelsesprisen deles ut for første gang. Den går til en medlemsforening som har satset bevisst på ungdom over en lengre periode.
2003 – Fjellfilmfestivalen på Turtagrø blir arrangert for første gang, av DNT ung og Forlaget FriFlyt.
2004 – DNT-U blir DNT-ung.
2006 – Første turledersamling for ungdomsturledere arrangeres.
2006 – OPPTUR, den nasjonale toppturdagen for 8. klassinger over hele landet, arrangeres for første gang.
2007 – DNT ung starter et samarbeid med festivalen Vinjerock i Jotunheimen.
2007 – OPPSTART innføres; en nasjonal hytteturhelg for ungdom i alderen 5.-9. klasse flere steder over hele landet.
2007 - DNT får Årets gave på 10 millioner fra Sparebanktstiftelsen DnB NOR, og prosjektet ”Ekspedisjoner for alle” dras i gang, med en skikkelig ungdomssatsing i DNT.
2008 – UT-bladet gjenoppstår. DNT-ung fjerner bindestreken og blir DNT ung.
2010 – Ekspedisjoner for alle avsluttes. DNT ung-gruppene landet rundt er bedre utstyrt enn noen gang.
2013 - DNT ung er 25 år

2018 - DNT ung er 30 år og passerer 45.000 medlemmer.

Annonse

Ola Njå Bertelsen.
Ola Njå Bertelsen. Foto: Sandra Lappegard