Logo
Til DNT.no forside
Dame med tursekk som går over en bro

DNT Oslo sommerbruer

Sommerbruene legges ut i juni/juli og tas inn i løpet av høsten. Fra september når de betjente hyttene stenger vil sommerbruene bli demontert. På denne siden vil vi fortløpende oppdatere status på bruene.

Publisert: 24. juli 2024
DNTs tilbud

Hva er sommerbruer?

Vi har helårsbruer som står ute hele året, og sommerbruer som må gjøres klar til bruk hver sommer og som demonteres igjen til høsten. Sommerbruene legges normalt ut når de betjente hyttene åpner for sommersesongen
(ca. 1.juli - 26.september), men snø, flom og dugnadskapasiteten kan påvirke dette.

Hvordan oppdaterer vi status?

I listen under finner du ut når sommerbruene faktisk er gangbare, det vil si at de er lagt ut og i orden.

Av og til blir bruene ikke lagt ut fordi det er for mye snø, eller bruer som er lagt ut blir ødelagt. Vi vil da prøve å anbefale andre krysningspunkter. Hvis man vil ha utdypende informasjon om en bru, kan man enten kontakte DNT Oslo og Omegn på telefon 22 82 28 00 eller mail info.oslo@dnt.no. Hvis man kommer over bruer som er ødelagt/mangler eller liknende, setter vi stor pris på å få informasjon om dette. Ring 22 82 28 00, send mail(gjerne med bilder) til info.oslo@dnt.no eller SMS til 911 40 431.

Skjemaet under viser hvilke hytter de forskjellige bruene tilhører, vi anbefaler at man kontakter DNT Oslo eller den aktuelle hytta hvis man vil ha utdypende informasjon om en bro. Oversikten over hyttenes åpningstid:Betjente hytter i fjellet

Sent på sommeren er vannstanden ofte lav, med mindre himmelens sluser åpner seg -  og mange steder vil det være mulig både å gå rundt, og å vade over. Dersom du ikke finner ditt konkrete turmål i oversikten under, kontakt oss.

Bergen og Hordaland Turlag har bruer i mange tilgrensende områder i Skarvheimen og Hardangervidda. Her finner du oversikt over deres bruer.

Lurer du på status på bruene?  

Her finner du status på bruer i en rekke fjellområder. Bruene er sortert alfabetisk etter navn.

Alvdal Vestfjell

Rute Bruas navn Type bru Lagt ut Tatt inn Merknad
Breisjøseter - 
Nesset
Skjellåa Helårs
Bilbru
Ok   Ikke DNTOO ansvar
Follandsvangen-
Korsberghytta/
Breisjøseter
Sølna ved
Follandsvangen
Helårsbru Ok    
Flatseter -
Breisjøseter
Sølna ved
Rundhåen
Helårsbru Ok    

Blefjell

Rute Bruas navn Type bru Lagt ut Tatt inn Merknad

Lufsjå -
Slepeskaret

Lufsjåoset Helårsbru Ok    

Breheimen

Rute Bruas navn Type bru Lagt ut Tatt inn Merknad
Arentzbu -
Fast/
Mørkrisdalen
Austra Sommerbru 19.06.2024    
Trulsbu -
Nørdstedalseter
Trulsbu Helårsbru Ok   Ny 2024
Fast -
Vigdalstøl
Fast 1, 2, 3, 4 Helårsbru Ok    
Navarsete -
Fivla
Heggdalseter Sommerbru 17.05.2024    

Slæom -
Sota sæter/
Sprongdalshytta

Kupgrovi Sommerbru 10.06.2024    
Arentzbu -
Mørkrisdalen
Kvitene Helårsbru Ok    
Arentzbu -
Mørkrisdalen
Leirbotn Sommerbru 19.06.2024    
Slæom -
Sota sæter/
Sprongdalshytta
Midtre Kupgrovi Helårsbru Ok   Ny 2024
Arentzbu -
Mørkrisdalen
Mørkrisdalselvi
v/Dalen
Sommerbru 05.06.2024   Ikke DNTOO
ansvar

Grotli -
Skridulaupbu

Måråi nedre Helårsbru Ok    

Navarsete -
Høyheimsvik

Navarsete Sommerbru 17.05.2024    

Arentzbu -
Gravdalen/
Nørdstedalseter

Nobbielva Sommerbru 19.06.2024    
Arentzbu -
Nørdstedalseter
Rausdøla
v/Arentzbu
Sommerbru 19.06.2024    
Trulsbu -
Lundadalen
Skjøli Sommerbru 14.06.2024    
Turtagrø -
Nørdstedlaseter
Skålabotn Sommerbru 27.06.2024    
Skridulaupbu -
Slæom
Viergrovi Sommerbru 30.06.2024    
Vigdalstøl -
Fast
Vigdøla Helårsbru Ok    

Vårstølen -
Fivla/Dalsdalen

Vårstølen 1&2 Helårsbru Ok    

Skridulaupbu -
Slæom

Øyren Sommerbru 30.06.2024    

Dovre

Rute Bruas navn Type bru Lagt ut Tatt inn Merknad
Reinheim - Kongsvold Kaldvella Sommerbru 22.06.2024    
Snøheim -
Snøhetta
Snøheim Helårsbru Ok    
Reinheim - Snøheim

Stropla
v/Reinheim

Sommerbru 22.06.2024    

Femundsmarka

Rute Bruas navn Type bru Lagt ut Tatt inn Merknad
Knausen -
Raudsjødalen
Brya Helårsbru Ok    
Svukuristet -
Styggsjøan
Grøtåa Helårsbru Ok    
Femundsenden -
Valdalen gård
Gutua Helårsbru

Ok

   
Langen -
Ljøsnåvollen
Hestbetåsbekken Helårsbru Ok    

Knausen -
Raudsjødalen

Klettbekken Helårbru Ok    

Ljøsnåvollen -
Fjølburøsta

Langtjønnbekken Helårsbru Ok    
Ljøsnåvollen -
Langen
Lortholrenna Helårsbru Ok    
Røa -
Røvollen
Litje Helvete Helårsbru Ok    
Røvollen -
Svukuriset/Haugen
Nedre Roasten Helårsbru

Ok

   
Svukuriset -
Skredbostugan
Røa 
v/Litlebuddhåen
Helårsbru

Ok

   
Røosbua -
Røvollen
Røa
v/Starrhåen
Helårsbru Ok    
Elgåa -
Svukuriset
Sagbekken Helårsbru Ok    
Narjordet -
Røros
Sagbrua Helårsbru

Ok

   
Ljøsnåvollen -
Fjølburøsta
Svartvikbekken Helårsbru

Ok

   
Hodalen -
Narjordet
Store Engåa Helårsbru Ok    
Svukuriset -
Valdalen gård
Tunbrua
v/Svukuriset
Helårsbru Ok    
Raudsjødalen -
Hodalen
Ørdbekken Helårsbru Ok    

Hardangervidda

Rute Bruas navn Type bru Lagt ut Tatt inn Merknad
Sandhaug -
Besso
Besso Sommerbru 25.06.2024    
Dyranut -
Sandhaug
Bjoreio
v/Nybu
Helårsbru Ok    
Sandhaug -
Lågaros
Bremafoten Helårsbru Ok    
Litlos -
Middalsbu
Brokafoss Sommerbru 19.06.2024   Ikke DNTOO
ansvar
Krækkja -
Kjeldebu/Halne
Drageidoset Helårsbru Ok    
Litlos -
Hellevassbu
Drykkjestein Sommerbru 25.06.2024    
Finse -
Krækkja
Finsefetene
Nord
Helårsbru Ok    
Finse -
Krækkja
Finsefetene
Sør
Sommerbru 27.06.2024    
Litlos -
Hellevassbu/Middalsbu
Fotkjølo Sommerbru 25.06.2024    
Litlos -
Hadlaskard
Grønekroken Sommerbru 24.06.2024    
Valldalsvatnet -
Litlos
Grøno Helårsbru Ok    
Finse -
Krækkja/Kjeldebu
Hansbufloten Helårsbru Ok    
Mårbu -
Lågaros
Hetteåe Sommerbru 22.06.2024  

Ikke DNTOO
ansvar

Hellevassbu -
Haukeliseter
Holmasjøen Helårsbru Ok    
Sandhaug -
Besso Turisthytte
Holmsbustrykene
Vest
Sommerbru 27.06.2024    
Sandhaug -
Besso Turisthytte
Holmsbustrykene
Øst
Helårsbru Ok    
Rembesdalseter -
Kjeldebu
Isdølejuvet Helårsbru Ok    
Kjeldebu -
Rembesdalseter/Kjeldebu
Kjeldo Sommerbru 27.04.2024    
Valldalsvatnet -
Litlos
Kjøtbekken Helårsbru Ok    
Sandhaug -
Lågaros
Langebuåni Sommerbru 27.06.2024    
Krækkja -
Finse
Larsbu Sommerbru 26.06.2024    
Finse -
Kjeldebu
Leiro
v/Leirvatnet
Sommerbru 09.06.2024  

Ikke DNTOO
ansvar

Kjeldebu -
Finse/Rembesdalseter

Leiro
v/Sysenvatnet

Helårsbru Ok    
Litlos -
Hellevassbu/Middalsbu
Litlosbrua Sommerbru 19.06.2024    
Hallingskeid -
Rembesdalseter
Moldåa Helårsbru Ok  

Ikke DNTOO
ansvar

Hellevassbu -
Haukeliseter
Nekkos Sommerbru 20.04.2024    
Sandhaug -
Hadlaskard
Nordåna Sommerbru 27.06.2027    
Haukeliseter -
Middalsbu
Nupselva Helårsbru Ok    
Rembesdalseter -
Finse
Nutavatn 1 Sommerbru 14.04.2024    
Rembesdalseter -
Finse
Nutavatn 2 Helårsbru Ok    

Rembesdalseter -
Hallingskeid

Rembesdal Sommerbru 31.05.2024    
Rembesdalseter -
Kjeldebu/Finse
Rembesdalseter
Tunbrua
Helårsbru Se merknad  

Liten knekk.
Trygg å gå på

Rembesdalseter -
Kjeldebu
Rembesdalsskåki Helårsbru Ok    
Rembesdalseter -
Hallingskeid
Repselva Helårsbru Ok    
Hellevassbu -
Haukeliseter
Sandflofossen Sommerbru 03.07.2024    
Finse -
Rembesdalseter
Sandåi Sommerbru 27.06.2024    
Hellevassbu -
Haukeliseter
Simletindsbrua Sommerbru 20.04.2024    
Krækkja -
Stigstuv
Skuelvikåna Sommerbru 25.06.2024    
Rembesdalseter -
Simadalen/Liseth
Skytjedøla Sommerbru 31.05.2024    
Stordalsbu -
Mogen
Slettåi Sommerbru 27.06.2024   Ikke DNTOO
ansvar
Sandhaug -
Trondsbu
Snero Helårsbru Ok    
Finse -
Blåisen
Styggelva
v/Blåisen
Sommerbru 19.07.2024    
Reinsnos -
Middalsbu
Svartavatnet Helårsbru  Ok    
Litlos -
Hellevassbu
Søre Belebotn Sommerbru 25.06.2024    
Besso -
Hadlaskard/Sandhaug
Turreidet Helårsbru Ok    
Finse -
Rembesdalseter
Ustekveikja Sommerbru 27.06.2024    

Jotunheimen

Rute Bruas navn Type bru Lagt ut Tatt inn Merknad

Bilvegen til
Glitterheim

Bergnussa 1

Helårs
Bilbru

Ok    
Bilvegen til
Glitterheim
Bergnussa 2

Helårs
Bilbru

Ok    

Gjendesheim - Glitterheim

Bessa Sommerbru 11.06.2024    
Memurubu -
Glitterheim
Blåtjønnåe Helårsbru Ok    
Torfinnsbu -
Bygdin Fjellhotell

Breidløypa
vestre

Sommerbru 11.06.2024    
Torfinnsbu -
Bygdin Fjellhotell
Breidløypa
østre
Sommerbru 11.06.2024    
Tyinosen -
Tyinholmen/Fondsbu
Breikvamsåi Helårsbru Ok  

Ikke DNTOO
ansvar

Vettil gard -
Stølsmaradalen

Brendeteigen Helårsbru Ok    
Tyinosen -
Tyinholmen/Fondsbu
Buvassbekken Helårsbru Ok    
Sognefjellsvegen -
Leirvassbu
Dalabrue Helårs
Bilbru
Ok    
Tomashelleren -
Yksendalsbu
Dingla Helårsbru Ok    
Utladalen Gjertvasselva Helårsbru Ok  

Ikke DNTOO ansvar

Glitterheim -
Memurubu
Gloppåe
v/Blackwell
Sommerbru 11.06.2024    
Fondsbu -
Gjendebu/Torfinnsbu
Gravatjørnbekken Helårsbru Ok    
Spiterstulen -
Leirvassbu/Gjendebu
Hellstuguåe Helårsbru Ok    
Torfinnsbu -
Bygdin Fjellhotell
Hestvollen 1 Sommerbru 11.06.2024

 

 
Torfinnsbu -
Bygdin Fjellhotell
Hestvollen 2 Sommerbru 11.06.2024    
Torfinnsbu -
Bygdin Fjellhotel
Hestvollen 3 Sommerbru 11.06.2024    
Skogadalsbøen -
Sognefjellshytta/Krossbu
Kongsdøla Helårsbru Ok    
Fondsbu -
Skogdalsbøen
Kvitevatn Helårsbru Ok    
Torfinnsbu -
Fondsbu
Langedalsåne Sommerbru 11.06.2024    
Geitsetra

Leirdøla
v/Geitsetra

Helårsbru Ok    
Hjelle -
Vettismorki
Lometjørnsbekken Helårsbru Ok    
Fondsbu -
Olavsbu
Mjølkedøla Helårsbru Ok    
Vettismorki -
Tyinholmen via Hjelledalen
Morkaelvi
v/Kalvøynhaug
Helårsbru Ok    
Hjelle -
Vettismorki
Morkaelvibru Helårsbru Ok    
Gjendesheim -
Bessheim
Nedre Bessa

Helårsbru

Ok    

Fondsbu -
Torfinnsbu

Nedre Høystakka Helårsbru Ok    

Torfinnsbu -
Bygdin Fjellhotell

Nedre Torfinnsdøla Sommerbru 11.06.2024    
Olavsbu -
Skogadalsbøen
Olavsbu Sommerbru 16.06.2024    
Gjendesheim -
Glitterheim
Russvassoset Helårsbru Ok    
Leirvassbu -
Skogadalsbøen
Sandelvi Sommerbru 16.06.2024

 

 
Gjendebu -
Leirvassbu/Spiterstulen
Semelåe Sommerbru 11.06.2024    
Skogadalsbøen -
Skogadøla Helårsbru Ok    
Glitterheim -
Spiterstulen
Steinbuelva Sommerbru 19.06.2024    
Skogadalsbøen -
Sognefjellshytta/Krossbu
Steindøla bru Helårsbru Ok    
Skogadalsbøen -
Krossbu/Fannaråken
Storebrui Helårsbru Ok    
Skogadalsbøen -
Leirvassbu
Storutladalen Helårsbru Ok    
Gjendebu -
Torfinnsbu/Fondsbu/
Olavsbu
Storåe bru
Vangane
Helårsbru Ok    
Vetti gard -
Stølsmaradalen
Stølsmaradøla Sommer 11.06.2024    
Torfinnsbu -
Gjendebu
Svartdalen Helårsbru Ok    
Sognefjellshytta -
Fannaråkbreen
Tavla Sommerbru 27.06.2024    
Glitterheim -
Gjendesheim
Tjønnholåe Sommerbru 11.06.2024    
Torfinnsbu -
Fondsbu
Torfinnsbu
tunbrua
Sommerbru 11.06.2024    
Skogadalsbøen -
Vettismorki
Uradøla Helårsbru Ok    
Glitterheim -
Gjendesheim/Memurubu
Veo Helårsbru Ok    
Gjendebu -
Torfinnsbu
Vesleåe
v/Gjende
Helårsbru Ok    
Gjendebu -
Fondsbu/Olavsbu
Vesleåe
øvre
Sommer 11.06.2024    
Gjendebu -
Langedalen

Vesleåe
v/Langedalen

Helårsbru Ok    
Vettismorki -
Tyinholme/Slettningsbu

Vettismorki
Tunbrua 1

Helårsbru Ok    
Tomashelleren -
Yksendalsbu

Yksninosen

Helårsbru Ok   Ikke DNT OO
ansvar
Sognefjellsvegen -
Leirvassbu
Yttre Illåe Helårs
Bilbru
Ok    
Fondsbu -
Gjendebu
Øvre Høystakka Helårsbru Ok    

Langsua

Rute Bruas navn Type bru Lagt ut Tatt inn Merknader
Haldorbu -
Storeskag
Botolvsengabekken Helårsbru Ok    
Liomseter -
Svarthamar
Fjelldokka Helårsbru Ok    
Liomseter -
Haldorbu
Fossbekken Helårsbru Ok    
Skriurusten -
Storeskag
Grønflya Sommerbru 29.06.2024    

Haldorbu -
Liomseter

Gråmyrbekken Helårsbru Ok    
Oskampen -
Sikkildalsseter
Heimdalsosen Helårsbru Ok  

Ikke DNTOO
ansvar

Skriurusten -
Storeskag
Langsudalsbekken Sommerbru 29.06.2024    
Liomseter -
Haldorbu
Liomseterbekken Helårsbru Ok    
Skriurusten -
Storeskag
Raudgrovi Helårsbru Ok    
Liomseter -
Nysætra
Revåa Helårsbru Ok    

Haldorbu -
Liomseter

Sandbekken Helårsbru Ok    

Skriurusten -
Storhøliseter

Semmelbekken Helårsbru Ok    

Oskampen -
Sikkildalsseter

Sikkildalsåa Helårsbru Ok    

Storeskag -
Oskampen

Skagsflye Helårsbru Ok    

Skriurusten -
Storhøliseter

Svartbekken Helårsbru Ok    

Storhøliseter -
Ruten

Veslevollen bru Helårsbru Ok    

Storkvelvbu -
Liomeseter

Vestmjøs Helårbru Ok    

Storhøliseter -
Oskampen

Vinstra
v/Storhøliseter

Sommerbru 17.04.2024    

Ringebufjellet

Rute Bruas navn Type bru Lagt ut Tatt inn Merknader
Vetåbua -
Jammerdalsbu
Breia Helårsbru Ok    
Veslefjellbua -
Jammerdalsbu
Hira Sommerbru 15.06.2024    
Veslefjellbua -
Eldåbu
Mya Helårsbru Ok    
Veslefjellbua -
Jammerdalsbu
Remma Sommerbru 15.06.2024    
Veslefjellbua -
Eldåbu
Storfallet Helårsbru Ok    

Rondane

Rute Bruas navn Type bru Lagt ut Tatt inn Merknader
Dørålseter -
Bjørnhollia
Døråe
v/Dørålseter
Helårsbru Ok    
Bjørnhollia -
Gammelgården
Gammelgården

Helårs
Bilbru

Ok    
Haverdalsseter -
Grimsdalshytta
Gravbekken Helårsbru Ok    
Grimsdalshytta -
Haverdalsseter
Grimse Helårsbru Ok    
Haverdalsseter -
Grimsdalshytta
Haverdalen Helårsbru Ok    
Dørålseter -
Grimsdalshytta
Haverdalsåi Sommerbru 10.06.2024    
Rondvassbu -
Dørålseter

Jutulhogget
v/Rondvassbu

Helårsbru Ok    
Smuksjøseter -
Peer Gynt hytta

Kjondalsbekkken

Helårsbru Ok    

Mysuseter -
Peer Gynt hytta

Kåsenbrua Helårsbru Ok    
Bjørnhollia -
Gammelgården
Langglupbekken

Helårs
Bilbru

Ok    
Bjørnhollia -
Dørålseter
Langglupåi

Helårbru

Ok    
Eldåbu -
Bjørnhollia
Musvollåe

Helårsbru

Ok    
Hjerkinn -
Grimsdalshytta
Nørdre Tverråi

Helårsbru

Ok    
Rondvassbu -
Mysusæter
Spranget

Helårs
Bilbru

Ok    
Eldåbu -
Rondvassbu
Stor-Eldåa

Helårsbru

Ok    
Straumbu -
Bjørnhollia
Stormyldinge
v/Atna

Helårsbru

Ok    
Straumbu -
Bjørnhollia
Stormyldinge
liten trebru

Helårsbru

Ok    
Rondvassbu -
Smuksjøseter
Store Ula 1&2
v/Rondvassbu

Helårsbru

Ok    
Bjørnhollia -
Straumbu
Straumbu

Helårsbru

Ok    

Sletten -
Grimsdalshytta

Tverråe

Helårsbru

Ok  

Ikke DNTOO
ansvar

Rondvassbu -
Smuksjøseter

Vesleula
v/Peer Gynt hytta

Sommerbru

15.06.2024  

 

Skarvheimen

Rute Bruas navn Type bru Lagt ut Tatt inn

Merknad

Bjøberg -
Iungdalshytta
Bjøbergdalen Helårsbru Ok    
Geiterygghytta -
Steinbergdalshytta
Breibakkahalli Sommerbru 19.06.2024    
Bjøberg -
Kljåen/Sulebu
Buliåi Helårsbru

Ok

   
Finsehytta -
Geiterygghytta
Finseåi Sommerbru 27.06.2024    
Iungsdalshytta -
Bjordalsbu/Toviki
Fossebrekka Helårsbru Ok  

Ikke DNTOO
ansvar

Geiterygghytta -
Hallingskeid
Geiteryggen Helårsbru Ok   Ikke DNTOO
ansvar
Østerbø -
Vassbygdi
Grovselvi Helårsbru Ok   Ikke DNTOO
ansvar
Østerbø -
Vassbygdi
Heimrebøbrua Helårsbru Ok    
Iungsdalshytta -
Konghelleren
Iungsdølsbrua Helårsbru Ok   Ikke DNTOO
ansvar
Geiterygghytta -
Raggsteindalen
Kittilsbuflaten Sommerbru 19.06.2024    
Kljåen -
Bjøberg
Kljåenbrua Helårsbru Ok    

Kongshelleren -
Geiterygghytta

Kongshelleren Helårsbru Ok    
Sulebu -
Nystuen
Otrøvatnetbrua Helårsbru Ok    
Geiterygghytta -
Kongshelleren
Råsdøla 1 Helårsbru Ok    

Geiterygghytta -
Steinbergdalshytta

Råsdøla 2 Sommerbru 16.06.2024    
Geiterygghytta -
Raggsteindalen
Skarvåni Sommerbru 16.06.2024    
Slettningsbu -
Sulebu
Slettingen Helårsbru Ok    
Geiterygghyttta -
Steinbergdalshytta
Tverrelvi Sommerbru 16.06.2024    
Bjordalsbu -
Iungsdalshytta
Øvre Bjordalsvatn Sommerbru 29.06.2024    

Tafjordfjell og Reinheimen

Rute Bruas navn Type bru Lagt ut Tatt inn Merknad
Torsbu -
Billingen
Torda Sommerbru 07.06.2024    
Torsbu -
Billingen
Tverråi Helårsbru Ok    

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vårt infosenter om du har spørsmål om hytter og ruter

Åpningstider Infosenteret 

Mandag - Fredag kl. 10:00 - 15:00

Tlf: (+47) 22 82 28 00 
E-post: info.oslo@dnt.no

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem