Tillitsvalgte i DNT

DNTs landsstyre

Landsstyret leder virksomheten til DNT sentralt. Landsstyret jobber med å videreutvikle DNT, å fremskaffe ressurser/vedta budsjett for en ansvarlig drift og de har ansvar for en overordnet organisering av virksomheten. Landsstyret rapporterer til DNTs landsmøte og skal sikre at virksomheten drives forsvarlig. Det er 12 representanter i landsstyret, der ti er valgt på landsmøtet, én er fra DNT ung og én fra de ansatte i DNTs administrasjon.  

Per Hanasand (leder)
Stavanger Turistforening
Mob: 913 20 044
E-post: per.hanasand@dnt.no

Magnar Bratlien
DNT Gudbrandsdalen
Mob: 950 11 395  
E-post: mbratlie@bbnett.no

Lillian Fjerdingen
Trondhjems Turistforening
Mob: 905 48 608
E-post: lillian.fjerdingen@hotmail.com

​​​​​​​John Lauring Pedersen
DNT Oslo og Omegn
Mob: 917 33 359
E-post: john@opinion.no

Gunn Elin Fedreheim (nestleder)
Harstad Turlag
Mob: 928 56 500
E-post: gunn.elin.fedreheim@dnt.no

Siri Hatlen
DNT Oslo og Omegn
Mob:  917 44 863
E-post: siri.hatlen@gmail.com

Ragna Renna
Vesterålen Turlag
Mob: 909 50 558
E-post: Ragna.renna@gmail.com

​​​​​​​Trygve Lyshagen Tømmerås
Voss Utferdslag

Mob: 904 04 560

E-post:

trygve.lyshagen.tommeras@vlfk.no

Anna Nes
DNT ungs representant
Mob: 958 97 890
E-post: anna.nes@dnt.no

Berit Reppen Lorentzen
Bergen og Hordaland Turlag
Mob: 958 47 455
E-post: berit.lorentzen@dnt.no

Siri Vaggen Kanedal
Ansattes representant
Mob: 996 38 481
E-post: siri.vaggen.kanedal@dnt.no

Jan Willy Føreland
DNT Sør
Mob: 911 92 312
​​​​​​​E-post: jw@foereland.noDNTs valgkomitè

Valgkomiteen er ansvarlig for å jobbe for et bredt tilfang av kandidater til DNTs øverste tillitsverv, og for å sørge for at sammensetningen av DNTs landsstyre og domsutvalg er i tråd med organisasjonens vedtekter, formål, visjon, verdier og strategi.

Vibeke Clausen
DNT Drammen og Omegn
Mob: 977 70 749
E-post: vibeke@lier-bygdetun.no 

Karoline Teien Blystad (vara)
DNT Oslo og Omegn
Mob: 
E-post: karolineteienblystad@gmail.com 

Arne Storhaug
Stavanger Turistforening
Mob: 404 13 919
​​​​​​​E-post: arne@sissportssenter.no

​​​​​​​Ragnhild Narum
Hamar og Hedmarken Turistforening Turistforening
Mob: 943 24 611
​​​​​​​E-post: ragnhild.narum@dnt.no 


DNTs domsutvalg

Domsutvalget behandler tvister mellom DNT sentralt og en medlemsforening i henhold til medlemskapsavtalen punkt 7. Videre behandler domsutvalget sak om ugyldighet i henhold til § 17 samt andre tvister som landsstyret finner at domsutvalget bør avgjøre.

Erik Bryn Tvedt                       Sandefjord Turistforening

Per Qvale                                         Haugesund Turistforening

Eli Marie Smedsrud                                 DNT Oslo og Omegn