Tillitsvalgte i DNT

DNTs landsstyre:

Landsstyret leder virksomheten til DNT sentralt. Landsstyret jobber med å videreutvikle DNT, å fremskaffe ressurser/vedta budsjett for en ansvarlig drift og de har ansvar for en overordnet organisering av virksomheten. Landsstyret rapporterer til DNTs landsmøte og skal sikre at virksomheten drives forsvarlig. Det er 12 representanter i landsstyret, der ti er valgt på landsmøtet, én er fra DNT ung og én fra de ansatte i DNTs administrasjon.  

Per Hanasand (leder)
Stavanger Turistforening
Mob: 913 20 044
E-post: per.hanasand@dnt.no

Magnar Bratlien
DNT Gudbrandsdalen
Mob: 950 11 395  
E-post: mbratlie@bbnett.no

Lillian Fjerdingen
Trondhjems Turistforening
Mob: 905 48 608
E-post: lillian.fjerdingen@hotmail.com

​​​​​​​John Lauring Pedersen
DNT Oslo og Omegn
Mob: 917 33 359
E-post: john@opinion.no

Ragnhild Narum (nestleder)
Hamar og Hedemarken Turistforening
Mob: 943 24 611
E-post: ragnhild.narum@gmail.com

Gunn Elin Fedreheim
Harstad Turlag
Mob: 928 56 500
E-post: gunn.elin.fedreheim@dnt.no

Siri Hatlen
DNT Oslo og Omegn
Mob:  917 44 863
E-post: siri.hatlen@gmail.com

Ragna Renna
Vesterålen Turlag
Mob: 909 50 558
E-post: Ragna.renna@gmail.com

Markus Malmin
DNT ungs representant
Mob: 454 80 434
E-post: markus.malmin@dnt.no 

Elisabeth Eide
Bergen og Hordaland Turlag
Mob: 952 61 203
E-post: elisabethen1975@gmail.com

Kristin Oftedal
Ansattes representant
Mob: 482 21 339
E-post: kristin.oftedal@dnt.no

Arne Storhaug
Stavanger Turistforening
Mob: 404 13 919
​​​​​​​E-post: arne@sissportssenter.no​​​​​​​

Annonse