Kurs for lærere og barnehageansatte

Engasjerte lærere på friluftslivskurs i Stavanger
Engasjerte lærere på friluftslivskurs i Stavanger Foto: Stavanger Turistforening

DNT tilbyr kurs i friluftsliv og uteskole for ansatte i skole og barnehage. Kursene er praktiske og fulle av ideer til uteaktiviteter.

Kursene er i stor grad basert på boka Lek og lær som kan bestilles i DNTs nettbutikk. Vi tilpasser gjerne kursene etter deres ønsker og vektlegger de temaene dere synes er viktigst. Dere kan også velge om dere ønsker heldags- eller halvdagskurs.

Sentrale temaer i kursene er:

Grunnleggende friluftsliv

  • Pakking av sekk og utstyr
  • Ferdsel i utmark, hva er lov og hva er ikke lov?
  • Organisering av grupper på tur
  • Oppsett av enkle skjul mot vær og vind

Mat på tur

  • Vi lager felles lunsj ute og presenterer et knippe enkle og gode oppskrifter som egner seg på tur
  • Bruk av ulike kokeapparater
  • Bål

Flytt fagene ut!

  • Her får dere mange eksempler på uteaktiviteter med faglig innhold, og aktivitetene kan lett tilpasse ulike fag og aldersgrupper.

Samarbeidsøvelser

Det er ikke mye som er så miljøskapende og sammensveisende som å være på tur! Vi går igjennom et knippe øvelser for å styrke dette ytterligere.

Veiledende priser

Heldagskurs (6 t.): 900,- pr pers. inkludert boka Lek og lær

Halvdagskurs (3 t.): 600,- pr. pers. inkludert lunsj og boka Lek og lær

Grupper:

Minimum 6000,- for tretimerskurs inkludert boka Lek og lær

Minimum 9000,- for sekstimerskurs inkludert lunsj og boka Lek og lær

Kontakt oss

Ønsker dere kurs for de ansatte ved deres skole/ barnehage? Ta kontakt med en av våre medlemsforeninger som har et lokalt skoletilbud.

Ev. kontakt DNT sentralt ved:

Kristin Oftedal Vinje

Telefon: 21035700 eller 482 21 339

E-post: kov@turistforeningen.no

Annonse