VÅRT SAMFUNNSANSVAR

DNT ønsker at flest mulig skal få oppleve glede i naturen, nå og i framtiden. Det er fellesnevneren for vårt engasjement for folkehelse, naturforvaltning og skole.

Folkehelse

Friluftsliv er helsefremmende. Å bedre folks livskvalitet og helse er en av grunnsteinene i DNTs visjon Naturopplevelser for livet.

Naturforvaltning

DNT arbeider for å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag, samt legge til rette for et enkelt og naturvennlig friluftsliv.

DNT i skolen

Skolen er en viktig arena for at barn og unge skal bli glade i friluftsliv. Derfor er DNT en pådriver for mer uteaktivitet i skolen.