Om DNT

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 300.000 medlemmer. Organisasjonen består av 57 medlemsforeninger med tilknyttede lokallag. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier.

Organisasjonen

Her finner du oversikt over DNTs organisasjon, tillitsvalgte, landsmøte, resolusjoner, årsrapporter, samt DNTs administrasjon.

Kontakt oss

Spørsmål? Her finner du våre kontaktpunkter. Vi svarer i tillegg på spørsmål på både Twitter og Facebook.

Våre publikasjoner

Den Norske Turistforening gir ut medlemsbladet Fjell og Vidde og DNTs årbok.

Krisetelefon og beredskap

Informasjon om kontaktinformasjon og beredskapstelefon.

Visjon, verdier, veivalg

DNTs visjon "Naturopplevelser for livet" er styrende for all virksomhet i organisasjonen. Verdiene skal gjenspeiles i foreningenes tilbud.

For presse

Her finner du oversikt over våre pressekontakter i DNT sentralt og i de største lokale turistforeningene.

Ledige stillinger

Har du lyst til å jobbe for Norges største friluftslivsorganisasjon? Her finner du ledige stillinger.

Varslingsrutiner i DNT

Den Norske Turistforening ønsker en organisasjonskultur preget av åpenhet. 

Vårt samfunnsansvar

DNT ønsker at flest mulig skal få oppleve glede i naturen, nå og i framtiden. Det er fellesnevneren for vårt engasjement for folkehelse, naturforvaltning og skole.

Våre partnere

Samarbeidspartnere gjør det mulig å gjennomføre viktige prosjekter, arrangementer og aktiviteter hele året.

DNTs historie

Den Norske Turistforening ble stiftet 21. januar 1868 av  Thomas Heftye. Her finner du DNTs historie i grove trekk.

Annonse