Om DNT

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 300.000 medlemmer. Organisasjonen består av 56 medlemsforeninger med tilknyttede lokallag. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier.

Organisasjonen

Her finner du oversikt over DNTs organisasjon, tillitsvalgte, landsmøte, resolusjoner, årsrapporter, samt DNTs administrasjon.

Visjon, verdier, veivalg

DNTs visjon "Naturopplevelser for livet" er styrende for all virksomhet i organisasjonen. Verdiene skal gjenspeiles i foreningenes tilbud.

Vi mener

DNT ønsker at flest mulig skal få oppleve glede i naturen, nå og i framtiden. Det er fellesnevneren for vårt engasjement for folkehelse, naturforvaltning og skole.


Ledige stillinger

Har du lyst til å jobbe for Norges største friluftslivsorganisasjon? Her finner du ledige stillinger.

Varslingsrutiner i DNT

Den Norske Turistforening ønsker en organisasjonskultur preget av åpenhet. 

Krisetelefon og beredskap

Informasjon om kontaktinformasjon og beredskapstelefon.


Kontakt oss

Spørsmål? Her finner du våre kontaktpunkter. Vi svarer i tillegg på spørsmål på både Twitter og Facebook.

For presse

Her finner du oversikt over våre pressekontakter i DNT sentralt og i de største lokale turistforeningene.

Våre partnere

Samarbeidspartnere gjør det mulig å gjennomføre viktige prosjekter, arrangementer og aktiviteter hele året.


Annonse