Om DNT

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 300.000 medlemmer. Organisasjonen består av 57 medlemsforeninger med tilknyttede lokallag. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier.

Organisasjonen

Her finner du oversikt over DNTs organisasjon, tillitsvalgte, landsmøte, resolusjoner, årsrapporter, samt DNTs administrasjon.

Ledige stillinger

Har du lyst til å jobbe for Norges største friluftslivsorganisasjon? Her finner du ledige stillinger.

Kontakt oss

Spørsmål? Her finner du våre kontaktpunkter. Vi svarer i tillegg på spørsmål på både Twitter og Facebook.

Visjon, verdier, veivalg

DNTs visjon "Naturopplevelser for livet" er styrende for all virksomhet i organisasjonen. Verdiene skal gjenspeiles i foreningenes tilbud.

Varslingsrutiner i DNT

Den Norske Turistforening ønsker en organisasjonskultur preget av åpenhet. 

For presse

Her finner du oversikt over våre pressekontakter i DNT sentralt og i de største lokale turistforeningene.

Vårt samfunnsansvar

DNT ønsker at flest mulig skal få oppleve glede i naturen, nå og i framtiden. Det er fellesnevneren for vårt engasjement for folkehelse, naturforvaltning og skole.

Krisetelefon og beredskap

Informasjon om kontaktinformasjon og beredskapstelefon.

Våre partnere

Samarbeidspartnere gjør det mulig å gjennomføre viktige prosjekter, arrangementer og aktiviteter hele året.

Annonse