Logo
Til DNT.no forside
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen på Friluftsskolen på Hallagerbakken skogen.

Turbotips-filmene med tips til uteaktivitet

Trenger du tips til hva dere skal finne på ute? Utforsk disse åtte videoene!

Publisert: 16. oktober 2023
Tips

Enten du er lærer, forelder eller leder for aktiviteter i Barnas Turlag, håper vi tipsene i disse åtte Turbo-tipsfilmene kan bidra til læring og naturglede blant barna.

Du kan se alle filmene på DNTs Vimeo-kanal her, eller spille av en og en video og åpne ytterligere forklaringer til hver enkelt under. 

Video 1: Ballen i bøtta

Se forklaring til Turtips-film nr. 1

Tidsbruk: 5-10 minutter

Utstyr: En basketball og en 10 l vaskebøtte pr. lag.

Gruppa deles i lag på 6–8 pers. Det er lurt å dele gruppa inn etter høyde sånn at alle rekker opp til ballen. De stiller seg i en sirkel og holder hverandre rundt skuldrene. På bakken midt i ringen ligger det en ball. Omtrent 20 meter bortenfor plasseres det en bøtte for hvert lag.

På signal fra leder skal barna få ballen opp på hodene til alle i gruppen, uten å bruke hendene. De kan bruke føtter, knær, lår, mager og skuldre for å få ballen oppover. Når ballen ligger noenlunde stabilt, skal de bevege seg bort til bøtta med ballen på hodet og legge den oppi. De har fremdeles ikke lov til å bruke hendene.

Mister de ballen underveis, må de begynne på nytt fra bakken der de mistet den. Første lag som får ballen i bøtta har vunnet.

TIPS: Det blir både morsommere og mer utfordrende hvis aktiviteten foregår i litt ulendt terreng.

Video 2: 50-leken

Se forklaring til Turbotips-film nr. 2

Tidsbruk: Ca. 25 min.

Utstyr: En terning til hver gruppe, kort med spørsmål på og en fasit.

Forberedelser: Det må lages 50 spørsmål. Disse kan lederen lage selv, eller det kan gjøres i samarbeid med barna. Spørsmålene kan knyttes til ulike fag og temaer, eller det kan være helt generelle spørsmål. Spørsmålene fordeles på 50 kort eller ark, med tall fra 1–50 på den ene siden og et spørsmål på den andre.

Kortene/postene fordeles ut i terrenget på et avgrenset område. De kan henges i trærne eller legges på bakken.

Barna deles i lag på 4–6 personer. Hver gruppe skal bli enige om en dyrelyd, som skal være deres lokkesignal. Pass på at alle gruppene har forskjellig dyrelyd og at de velger dyrelyder som høres godt og som man kan rope høyt.

Gjennomføring: 

En på gruppa slår terningen, og får for eksempel en 5-er. Nå skal gruppa spre seg og lete etter post nr. 5.

Når en på gruppa finner posten, skal den rope lokkelyden høyt for å tilkalle de andre. Når alle har kommet, snur de posten og leser spørsmålet. Gruppa blir enige om svaret, og løper de tilbake til lederen og sier for eksempel: «Post 5: Hovedstaden i Spania er Madrid.»
Hvis dette er riktig slår en ny på gruppa terningen, og får for eksempel en 4-er. Gruppa løper da ut og leter etter post 9. (Man legger altså til det tallet man hadde forrige gang: 5+4=9.) Slik jobber alle gruppene helt til en av dem har nådd post 50. Man kan også si at man holder på i 20 min., og så er det om å gjøre å komme lengst på den tiden.

Dersom gruppa svarer feil, kan man legge inn en slags «straff», for eksempel 10 spensthopp, 10 armhevinger eller lignende. Sørg alltid for at alle på gruppa får vite det riktige svaret før de fortsetter.

Hvis det er mye med 50 oppgaver, er det ingenting i veien for å lage 30- eller 40- leken i stedet.
Denne aktiviteten kan tilpasses alle emner og nivåer. 

Du finner ferdige sett med spørsmål på dnt.no/skole

TIPS: Laminer postene og samle flere sett ut fra nivå og tema. På den måten kan flere gjenbruke postene og mye arbeid er spart.

Video 3: Appelsinmuffin

Se forklaring til Turbotips-film nr. 3

Utstyr: Én appelsin pr. barn, muffinsrøre, aluminiumsfolie, spikkekniver og skjeer.
Skjær av toppen av appelsinen, omtrent som du kapper et egg. Bruk kniven til å skjære ut innholdet i appelsinen. Dette blir en sunn liten forrett. La det være litt kjøtt igjen for å unngå at det blir appelsinskrellsmak på kaken!

Fyll muffinsrøre i appelsinen slik at den er omtrent halvfull. Legg på «lokket» igjen, og pakk den inn i folie slik at lokket holder seg på plass. La den stå i glørne på bålet i ca. 20 min. Hvis den fremdeles er flytende, må den stå litt til og kanskje flyttes til et varmere sted i bålet.
Lag ferdig røren på forhånd og ta den med i en tett plastboks.

Det kan være litt vanskelig å skjære ut innholdet i appelsinen for de yngste barna. Vi anbefaler derfor denne retten for barn fra 10 år og oppover.

TIPS: Det kan være vanskelig å skille den ene muffinsen fra den andre når det står mange i bålet. Be gjerne barna lage en kreativ “tutt” av folien sånn at de kjenner igjen sin egen.

Video 4: Praktisk matematikk 

Se forklaring til Turbotips-film nr. 4

Tidsbruk: Ca. 10 min. pr. aktivitet.

Utstyr: Bæreposer, litermål, langt målebånd, vekt og stoppeklokke.

Både barn og voksne har lett for å bomme når teoretisk matematikk skal testes i praksis. Mange vet at det er 1000 meter i en kilometer og 10 dl i en liter, men hvilke avstander og mengder snakker vi om i virkeligheten? 

I disse øvelsene kan du som leder velge om de skal jobbe med individuelt, i par eller i grupper.

Lengde:
Be barna løpe rundt i skogen og lete etter en pinne de mener er for eksempel 80 cm. Du som leder må stå klar med målebånd slik at de får sjekket fasiten.

Avstand:
Barna stiller opp på en linje. Du gir så beskjeden: «Løp innover i skogen, og stopp når du tror du har løpt 70 meter!» Du trenger et langt målebånd for å sjekke hvem som har kommet nærmest det riktige svaret. Det er et poeng at barna ikke får skritte opp meterne, men at de skal vurdere avstanden underveis. Når alle har stoppet opp, begynner du å rulle ut målebåndet fra utgangspunktet for å finne ut hvem som var nærmest.

Volum:
Del ut en bærepose til hver. Barna skal nå løpe ned til vannet eller bekken og hente det de tror er 1 liter vann. Du har med et litermål, som barna heller vannet oppi når de er tilbake.

Vekt:
Be barna for eksempel om å finne en stein de tror veier 500 g eller en pinne de tror veier 40 g. Du trenger en vekt slik at barna får sjekket hvor nærme fasit de kommer.

Video 5: Bål

Ny blokSe forklaring til Turbotips-film nr. 5

Utstyr: fyrstikker, never, tørre små kvister, kubber, bomullssnor, bøtte med vann.

Del gruppa i to lag. Sett opp to stasjoner med pinner med bomullssnor mellom. Hvert lag får tildelt ved, fyrstikker og noen hjelpemidler for å få fyr. Så må de samarbeide for å lage et bål. Laget som først brenner over bomullssnoren har vunnet.

Husk! Det er kun lov å tenne bål i måneder med “R” i.

Video 6: Tenk - Løp - Trill

Se forklaring til Turbotips-film nr. 6

Tidsbruk: Ca. 5 min. pr. runde.

Utstyr: To baller og to sett identiske oppgavekort.

Forberedelser:
Det må lages to sett à 15-20 kort med samme oppgaver i de to settene. Du skriver for eksempel «exciting» på den ene siden og «spennende» på den andre. Det trengs to ledere, så ta gjerne med deg et av barna som kan være leder for det ene laget, ELLER overlat lederrollen til barna og delta på ett av lagene selv. 

Gjennomføring:
Barna stiller opp på to rekker. Den som står først får en ball. Det må være en «leder» foran hver rekke som har hver sin bunke med oppgavekort. På klarsignal får den første på hver rekke vist oppgaven på kortet. Når denne har svart riktig, løper hen bakerst i rekka og triller ballen fremover mellom bena på alle de andre på laget sitt, og blir stående bakerst. Den som nå står først tar opp ballen og får et nytt spørsmål. Laget har vunnet når den som startet står fremst i rekken igjen, med ballen i hendene.

Denne leken er ganske stressende, og kan nok virke litt brutal for noen. Dette kan du dempe ved å la den som står nest fremst få lov til å hjelpe den fremste, som så sier svaret høyt til lederen.

Har du deltakere i gruppa som ikke trives med slike oppgaver, bør du sørge for at disse har en flink bak seg i rekken. Det er også lurt å snakke litt med barna om dette på forhånd, for her kan nok både trygge og utrygge bli stresset og oppleve å få jernteppe! 

Dersom det ikke går opp i partall med barna, så kan et barn på det ene laget løpe to ganger.
Denne aktiviteten kan tilpasses alle emner og nivåer.

Video 7: Kroppsbokstaver

Se forklaring til Turbotips-film nr. 7

Tidsbruk: 2–3 min. pr. runde. Litt mer dersom det skal skrives hele ord.

Gruppa deles i lag på ca. ti barn. På signal fra leder skal gruppene danne bokstaver eller tall av kroppene liggende på bakken. Alle på gruppa skal være med og utgjøre sin del av bokstaven/ tallet/ ordet. Det er om å gjøre å få dette til raskest, og barna roper “ferdig” når de mener de er klar. 

Dersom man deler inn i større grupper med flere barn, kan de også danne små ord.
TIPS: Vær tydelig på om du ønsker store eller små bokstaver.

Video 8: Stratego

Se forklaring til Turbotips-film nr. 8

Tidsbruk: Ca. 20 min.

Utstyr: Èn kortstokk og kjegler

Barna deles inn i to lag. Hvert lag får hver sin halvpart av kortstokken. Det ene laget spiller med de røde kortene, det andre med de svarte. Målet for spillet er å få tak i alle kortene til motstanderen. Bruk kjegler for å markere opp basene strategene skal stå i.

Hvert lag velger en leder, en “strateg”, som skal dele ut kortene til spillerne sine. Så fjerner laglederen ut ett ess, én toer og én treer, slik at det bare er igjen en av hver av disse i spillebunken.

Det høyeste kortet er ess, deretter konge, dame, knekt.
Men treeren og toeren er likevel viktige. Treeren taper for alle andre kort enn toeren, men treeren er det eneste kortet som kan slå ess. Og toeren, det svakeste kortet, skal være det siste kortet strategen deler ut.

Når en spiller berører en annen, må de vise kortene. Den som har det høyeste kortet vinner motstanderens kort. Taperen må tilbake til basen sin og få et nytt kort. Vinneren leverer motstanderens kort til sin strateg. Dette kortet er nå ute av leken. Vinneren fortsetter å spille med sitt kort.

Har kortene lik verdi bytter begge kort og løper tilbake til sin base for et nytt kort.

Spillet er vunnet når det ene laget har tatt toeren til det motsatte laget.

Her er det viktig å tenke taktisk og kommunisere med strategen om hvilke kort som er tatt og tapt, slik at spillerne og strategen vet hvem som kan ta hvem.

Det er ikke lov å løpe rundt uten kort og det er heller ikke løp til å gjemme seg.

 

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem
Flere tips til uteaktiviteter
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen på Friluftsskolen på Hallagerbakken skogen.
Flere tips til uteaktiviteter
DNT i skole og barnehage
Turbotråkk 30. august 2022. Vi var med Haukedalsmyra Kanvas-barnehage i Åsane på tur til Torvfjellet.
DNT i skole og barnehage