Logo
Til DNT.no forside
En oransje veske med returen lapp sydd på som ligger på et kart.

Slik jobber vi

ReTuren er ikke et vanlig syverksted, for hos oss har vi ingen søppelbøtte! Vi vil oppnå nullsvinn, bidra til sirkularitet og inspirere slik at flest mulig velger reparasjon og redesign i stedet for å kjøpe nytt. Vi gjør alt fra å reparere et hull og fikse en ødelagt glidelås til å lage nye, spennende produkter av donasjonene vi får av dere. Vi holder også kurs og presentasjoner.

Hvorfor velge reparasjon?

Naturen elsker gammelt nytt. Overforbruk, utstyrsjag og manglende kunnskap om å ta vare på og reparere klær og utstyr er en samfunnsutfordring. I 2021 brukte nordmenn 18 milliarder kroner på sport- og friluftsklær. Det er 3 ganger mer enn andre europeere. DNT vil redusere friluftslivets fotavtrykk og ReTuren syverksted er et direkte svar på det. Vårt hovedmål er å holde klær og utstyr i live så lenge som mulig. Ved å velge å reparasjon, bidrar du også til et mer naturvennlig friluftsliv.

Se hvorfor du bør velge reparasjon

Her forklarer vi hvorfor det er viktig å velge reparasjon framfor å kjøpe nytt.

Se filmen her
Se filmen her

Synlig reparasjon

Den røde tråden er vår signatur og brukes på alle våre reparasjoner. Vi håper den røde sømmen skaper stolthet hos kunden, nysgjerrighet hos andre og oppmuntrer til å dele reparasjonshistorien. Synlig reparasjon viser at plagget har en historie, og at du bidrar til et mer naturvennlig friluftsliv ved å reparere plaggene dine.

Kjerneverdier

Sirkularitet: Vi kjøper minst mulig nytt, og bruker eksisterende materialer når vi reparerer. Alle kan donerere avlagte turklær- og utstyr til oss og vi bruker det som reservedeler. 

Nullsvinn: For oss er dette både tankegang og praksis. Vi har ingen søppelbøtte og streber etter å få ut det fulle potensialet til alle plagg som blir donerte til oss.  

Inspirasjon: Vi ønsker å dele vår kreativitet, sømkunnskap og tankegang med flest mulig. Vi holder presentasjoner og tilbyr kurs på ulike nivå.

FNs bærekraftsmål

DNT jobber med flere av FNs bærekraftsmål. ReTuren er et direkte resultat av dette, og jobber spesielt med 3 bærekraftsmål hver dag:

Bærekraftsmål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon
Bærekraftsmål 13 Stoppe klimaendringene
Bærekraftsmål 17 Samarbeid for å nå målene

Delmålene DNT har for disse bærekraftmålene omfatter blant annet gjenvinning, ombruk og avfallsreduksjon, samt innarbeide tiltak mot klimaendringer. Dette viser seg i praksis i ReTurens kjerneverdier som er sirkularitet, nullsvinn og inspirasjon.

DNT har også utviklet en egen bærekraftsstrategi for perioden 2021-2030. Her er det spesielt 5 mål som hvor ReTuren til daglig utgjør en forskjell:

Mål 3: DNT skal være en pådriver for bærekraftig produksjon og redusert forbruk av utstyr til friluftsliv.

Redusert forbruk av turklær og friluftslivsutstyr er ReTurens hovedmål. Vi skal gi klær og utstyr så lang levetid som mulig. Dette gjør vi gjennom å reparere, redesigne og lære folk å ta vare på egne ting. Alle reparasjonene blir loggført og nummerert for å kunne dokumentere hvor mye vi har reddet fra å bli kastet. Alle data om reparasjonene blir samlet for å kunne bruke disse til forskning og formidling, også med tanke på en mer sirkulær design. Vi ser skader som går igjen på grunn av designvalg og hvilke typer design som gjør plagg lett, kontra vanskelig, å reparere.

MÅL 5: DNTs tilbud skal være inkluderende for alle alders- og samfunnsgrupper.

ReTuren tilbyr kurs som passer for alle. Vi har også egne kurs spesielt rettet mot barn og unge. Det er viktig for oss å gi unge tidlig kunnskap og kompetanse som de kan ta med seg videre i livet. Vi har egne frivillige tilknyttet ReTuren, og vi er også viktig bidragsyter til Stavanger Turistforening sitt inkluderingsarbeid.

MÅL 15: DNT skal samarbeide med partnere og leverandører om strenge bærekraftskrav.

Vi ønsker å kjøpe minst mulig nytt, men når vi må, støtter vi bedrifter som har strenge bærekraftskrav. Vi har for eksempel samarbeid med Bergans, som støtter oss både med materialer og opplæring. Vi har også samarbeid med Frilager som er en utleiesentral for friluftsutstyr. Frilager tar i bruk utstyret som allerede finnes hos ulike organisasjoner i regionen og samler det på et felles lager der det håndteres av personer på arbeidstrening i regi av NAV. Utstyr som du leier kan hentes ved tursenteret til Stavanger Turistforening. Vi gjør alle reparasjoner for Frilager og mottar også donasjoner fra dem.

MÅL 16: DNTs kommunikasjon skal på en positiv måte inspirere til omlegging i retning av en mer bærekraftig livsstil.

I dialog med kundene oppfordrer vi alltid til gjenbruk og reparasjon. Vi bruker vi tid, gir råd og ønsker å gi flere alternativ for å finne den beste løsningen, både for å gi kundenes plagg og utstyr lengst mulig levetid, og for å tilby en reparasjon de har råd til. Vi bruker egne kanaler til å inspirere og på en positiv måte få folk til å forstå viktigheten av å velge reparasjon eller redesign for å ta vare på naturen vår. Den røde tråden og våre synlige reparasjoner kommuniserer at kunden har valgt å reparere og er stolt av det. Slik inspirerer vi til reparasjon også når plagget er ute på tur igjen.

MÅL 17: DNT skal delta aktivt og være løsningsorienterte i klima- og miljødebatten.

ReTuren skal være en aktiv stemme i samfunnsdebatten rundt klesindustrien og fremme positive og miljøbevisste alternativer. 

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem