Dette er DNT ung

DNT ung er Norges største friluftsorganisasjon for ungdom, med over 48.000 medlemmer i alderen 13 til 26 år. Over hele landet finnes lokale ungdomsgrupper som arrangerer turer og aktiviteter for og av ungdom.

Landsstyret

DNT ung har et eget landsstyre, med åtte representanter som blir valgt for to år av gangen. 

Landsmøtet

Hvert år innen utgangen av april har DNT ung et landsmøte med representanter fra DNT unggrupper fra hele Norge.

Vedtekter

Vedtekter vedtatt av DNT ungs landsmøte på Teveltunet 2019 og DNTs landsstyre 26. oktober 2018. 

Kontakt DNT ung

Ønsker du hjelp med din lokale ungdomsgruppe, turtips, informasjon om DNT ung eller noe annet?

Arbeidsområder

Les om hva som skal være de viktigste satsningsområdene for DNT ungs arbeid det neste året.

Historien om DNT ung

I 1988 vedtok ble DNT-U dannet. «En historisk hendelse hvor grunnsteinen til DNTs framtid ble lagt»

Annonse