KRisetelefon og beredskap

Vi oppfordrer alle til å ta kontakt med den lokale ansvarlige medlemsforeningen dersom det er behov for hjelp knyttet til et DNT-arrangement eller tur.

Kontaktinformasjon til medlemsforeningene finner du her.

Dersom det ikke er aktuelt å kontakte medlemsforeningen, kan DNTs krise- og beredskapstelefon benyttes.

DNTs beredskapstelefon: 21 08 80 90. 

Dette nummeret skal ikke benyttes med mindre situasjonen krever akutt oppmerksomhet.

Ved alvorlige hendelser, kontakt alltid myndighetene på telefon 112.

Annen kontaktinformasjon til DNT finner du her.

Annonse