KRisetelefon og beredskap

Koronaberedskap og smittevern for frivillige

Det er laget en egen side med smitteverninstrukser, smittevernkurs og spørsmål og svar for frivillige.​​​​​​​

Spørsmål rundt beredskap?

Vi oppfordrer alle til å ta kontakt med den lokale ansvarlige medlemsforeningen dersom det er behov for hjelp knyttet til et DNT-arrangement, tur eller hytte. Dersom det ikke er aktuelt å kontakte medlemsforeningen, kan DNTs krise- og beredskapstelefon benyttes. Dette nummeret skal ikke benyttes med mindre situasjonen krever akutt oppmerksomhet.

DNTs beredskapstelefon: 21 08 80 90. 

Ved alvorlige hendelser, kontakt alltid myndighetene på telefon 112.

Annonse