Søknadsskjema - instruktørkurs

For å bli tatt opp på DNTs instruktørkurs må du sende en søknad hvor du dokumenterer din erfaring innen henholdsvis brevandring, klatring og ferdsel i fjellet. Denne søknaden består av to dokumenter - søknadsskjema og skjema for turdagbok - som fylles ut og sendes til kursarrangøren.

Dersom du søker om opptak til et metodekurs eller instruktørkurs sportsklatring / isklatring skal søknaden også forhåndsgodkjennes av Norsk Fjellsportforum (NF). Behandlingstid hos NF er inntil 4 uker. For vurdering kreves utfylt søknadsskjema og loggbok mens det for opptak til veilederkurs i tillegg er krav om vurderingsskjemaer fra metodekurs og assistentpraksis. Opptak til NFs veilederkurs og seminarer gjøres av arrangøren direkte. Ta kontakt med kursarrangøren dersom du er usikker på opptakskravene til ønsket kurs.

Les mer om instruktørutdanningen
her.


Annonse