Bli instruktør

DNT opplever en økende interesse for kurs og turer innen bre, klatring og skredopplæring, og trenger flere bre-, klatre-, skred- og isklatreinstruktører. Gjennom vår instruktørutdanning tilbyr vi NFs breinstruktørkurs og klatreinstruktørkurs, samt skredinstruktørutdanning.

Om utdanningen

Hvordan er DNTs instruktørutdanning bygget opp, hvilke opptakskrav stilles og hvorfor du bør ta steget videre og bli instruktør?

Lær mer om DNTs instruktørutdanning

Nasjonal standard

DNT utdanner bre-, klatre-, skred- og isklatreinstruktører etter Norsk Fjellsportforums (NF) nasjonale utdanningsstandard.

www.fjellsportforum.no

Send inn søknad

For å bli tatt opp på instruktørkursene må du sende en søknad hvor du dokumenterer din fjellerfaring innen henholdsvis brevandring, klatring og skiferdsel.

Last ned og send inn søknadsskjema

Annonse