Innpass i turlederstigen på bakgrunn av utdanning eller erfaring

Turlederutdanningen i DNT har til hensikt å formidle kompetanse til å lede turer og kurs på sitt nivå. I utgangspunktet er det ønskelig at alle som skal være turledere i DNT følger den ordinære turlederutdanningen, men det er mulig å søke om innpass i DNTs turlederstige på bakgrunn av utdanning og erfaring.

Søknad om innpass på bakgrunn av erfaring

Mange erfarne personer blir i dag benyttet som turledere i DNTs medlemsforeninger uten en formell godkjenning. Vi ønsker å legge til rette for at alle turledere som benyttes er godkjente DNT-turledere. Derfor åpnes det for å søke godkjenning på bakgrunn av erfaring.

Søkere som ønsker godkjenning som sommerturleder, må dokumentere at de har ledet turer for sin medlemsforening over tid (minst 20 turer som turleder med en helg varighet eller minst 30 dagsturer), og et anbefalingsbrev fra medlemsforeningen må vedlegges. Skal det søkes om godkjenning som vinterturleder må man i tillegg dokumentere deltakelse på et NF-godkjent grunnkurs skred.

Søknad om innpass på bakgrunn av utdanning

Det er mulig å søke om innpass i turlederstigen på bakgrunn av høyere utdanning innenfor friluftsliv. Utdanningen må kunne dokumenteres og må være tatt på en godkjent høyere utdanningsinstitusjon (ikke folkehøyskole). Det kreves erfaring med turer over flere dagers varighet i tillegg til utdanningen. Turene dokumenteres i søknadsskjemaet. 

Sommerturleder

Personer med minimum 60 studiepoeng innen friluftsliv fra høgskole eller universitet, som kan dokumentere turer i DNTs hytte og stinett, og i tillegg kan fremlegge bevis fra deltakelse på DNT Ambassadørkurs, kan godkjennes som sommerturleder.

Vinterturleder

Personer med minimum 60 studiepoeng innen friluftsliv fra høgskole eller universitet, som kan dokumentere turer i DNTs hytte og stinett, og i tillegg kan fremlegge bevis fra deltakelse på DNT Ambassadørkurs og et NF-godkjent grunnkurs i skred, kan godkjennes som vinterturleder.

Instruktørutdanning

Godkjenning som NF-godkjent bre- og, skred- klatreinstruktør, kan gi godkjenning som sommerturleder. Dette ses i sammenheng med annen relevant erfaring.Annonse