Grunnleggende turlederkurs

Som grunnleggende turleder er du kvalifisert til å lede turer i lavlandet på sti og vei, hovedsakelig på sommerstid. 

Opptakskrav

Medlemskap i DNT
Gjennomført DN Ambassadørkurs
Minimum 16 år

Kursets innhold

Turlederrollen
Formidling
Kartkunnskap og orientering
Bekledning, utstyr, mat og drikke
Turplanlegging
Turkultur

Kursgjennomføring

Kurset har en varighet på 15 timer, og arrangeres vanligvis over en helg. Kurset arrangeres i hovedsak utendørs med praktiske øvelser.