Lokale grupper PÅ Facebook

«Vi kan!»-prosjektet i Bo-og miljøtjenesten i Ålesund kommune.
«Vi kan!»-prosjektet i Bo-og miljøtjenesten i Ålesund kommune. Foto: Rakel Gangstø

Her er oversikt over lokale FTU-grupper på Facebook.

Annonse