Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU)

Kari Nygard Tvilde
Kari Nygard Tvilde

Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede er et tilbud for utviklingshemmede, deres familie, venner og støtteapparat. Gjennom felles aktiviteter som er tilrettelagt for alle funksjonsnivåer, ønsker DNT å skape en felles arena for å ha det gøy sammen. Tilbudet skal være tilgjengelig i alle årets sesonger. 

Finn ditt nærmeste FTU tilbud

Det finnes over 20 FTU tilbud og listen vokser. For å finne tilbudet nærmest der du bor, se oversikt over lokalforeninger med et DNT tilrettelagt tilbud.

Her vil du også finne lenker til relevante Facebook grupper, nettsider og kontaktinformasjon.

Dersom det ikke finnes et tilbud i ditt område og du kunne tenkt å være med å starte opp en FTU gruppe, ta kontakt med din lokalforening og / eller Helen Adamson (helen.adamson@dnt.no).

FTU-appen 

FTU-appen er en tilrettelagt turkalender med tilhørende snakkeark som kan brukes av de utviklingshemmede selv og deres nærstående. I FTU-appen finner du informasjon om FTU arrangement både lokalt og over hele landet. 

Last ned FTU-appen fra GooglePlay eller AppStore

FTU appen er utviklet av Smart Cognition AS i samarbeid med DNT.