DNT Foreningsnett - for ansatte, tillitsvalgte og frivillige

Foreningsnett er et internt informasjonsbibliotek for ansatte, tillitsvalgte og frivillige i DNT.  Du logger på med din Office 365-bruker i DNT eller med en privat Microsoft-konto som har fått tildelt tilgang.

Har du ikke allerede tilgang til Foreningsnett, får du det slik:

  • Har du en Office 365-bruker i DNT (@dnt.no) har du automatisk tilgang.
  • Andre får tilgang slik:
    • Send en bestilling til hjelp@dnt.no med: fullt navn, e-postadresse, mobilnummer, forening/turlag, rolle/verv.
    • IT sender deg da informasjon slik at du får opprettet Microsoft-kontoen du trenger (om du ikke allerede har en).
    • Merk at invitasjonen du får er personlig.
  • Er du styreleder anbefaler vi at du bestiller en "@dnt.no" e-post som følger adressemalen "styreleder.navnpåmedlemsforening@dnt.no". Da vil du automatisk få tilgang. Dette kan du også bestille via hjelp@dnt.no .