Dette er DNT fjellsport

DNT fjellsport er en av Norges største arrangør av klatrekurs, brekurs, fjellsportkurs og andre aktiviteter som krever spesiell kompetanse, med tilbud for alle - fra nybegynnere til instruktørerOver hele landet finnes lokale fjellsportgrupper som arrangerer turer, kurs og aktiviteter for fjellsportinteresserte.

Styret

DNT fjellsport ledes av et styre som består av seks representanter som velges for to år av gangen. Styret er ansvarlig for DNT fjellsports drift og å iverksette de tiltak som vedtas av årsmøtet.

Vedtekter

DNT fjellsport arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv i fjellet, med særlig vekt på brevandring, klatring, grotting, tinderangling og fjellskiløping. 

Årsmøte

DNT fjellsport arrangerer årsmøte i mars/april hvert år. Dette er en viktig møteplass for medlemmer som er engasjert i DNTs fjellsportgrupper i hele landet. 

Fjellsport lokalt

DNT fjellsport er en sammenslutning av alle lokale fjellsportgrupper tilknyttet DNTs medlemsforeninger. Disse har ansvaret for det lokale fjellsporttilbudet. 

Kontakt DNT fjellsport

Ta kontakt hvis du ønsker hjelp med din lokale fjellsportgruppe, informasjon om DNT fjellsport eller har spørsmål om vår instruktørutdanning.

Historie

DNT fjellsports (opprinnelig Bregruppa) etablering på begynnelsen av 1960-tallet har en lang forhistorie og fikk på mange måter også en spennende start. 

Annonse