DNT fjellsports årsmøte

DNT fjellsport arrangerer årsmøte i mars/april hvert år. Dette er en viktig møteplass for medlemmer som er engasjert i DNTs fjellsportgrupperi hele landet. 

Årsmøtet skal:

  • velge av ordstyrer og representanter fra to tilstedeværende fjellsportgrupper til å godkjenne og underskrive møteprotokollen
  • behandle styrets årsberetning og årsregnskap
  • behandle styrets orientering om arbeidsplan og budsjett for inneværende år, i tillegg skal årsmøtet ha mulighet til å gi innspill til arbeidsplan for året etter.
  • velge styremedlemmer, herunder styreleder
  • velge medlemmer til valgkomiteen
  • behandle forslag som minst to måneder før årsmøtet er fremmet av DNTs landsstyre, DNT fjellsports styre, en fjellsportsgruppe eller en medlemsforening i DNT

Les mer om årsmøtet i DNT fjellsports vedtekter

Les referater fra DNT fjellsports årsmøter

Annonse