DNT Tilrettelagt

                               Friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelser

DNT Tilrettelagt  jobber for å gjøre friluftslivet tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelse. Vi arrangerer turer og aktiviteter og jobber for at flere av våre hytter skal være mer tilgjengelige.  Det finnes ulike tilbud i de ulike foreningen og her har vi laget en oversikt.

                                          Klart det går


Turer for voksne med fysisk funksjonsnedsettelse - dagsturer og overnattingsturer. 

FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede


Kveldstilbud  tilrettelagt for utviklingshemmede i alle aldre, deres familier og støtteapparat.

                  Hytter med god tilrettelegging og adkomst.

                  Tilbud i ulike medlemsforeninger i DNT