DNT Tilrettelagt

DNT tilrettelagt  jobber for å gjøre friluftslivet tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelse. Vi arrangerer turer og aktiviteter og jobber for at flere av våre hytter skal være mer tilgjengelige. Vi ønsker også å gjøre flere av DNTs eksisterende arrangement og aktiviteter tilgjengelig for flest mulig.

Kunne du tenkt å være med på tur? Bli med som turleder, aktivitetsleder eller ledsager? Har du andre ideer om hvordan vi kan jobbe for et mer inkluderende friluftsliv der enda flere kan delta? Vi ønsker gjerne å høre fra deg!

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

  


Aktiviteter

DNT tilrettelagt tilbyr mange ulike typer turer og aktiviteter. Dags- og kveldsturer og overnattingsturer, i bynære områder og på fjellet. For alle aldersgrupper og tilrettelagt for utviklingshemmede og funksjonshemmede.

Mer om ulike typer tilrettelagte aktiviteter

Over 20 lokale DNT tilrettelagt tilbud fra Trondheim i nord til Kristiansand i sør, og vi vokser stadig!

Finn ditt nærmeste DNT tilrettelagt tilbud​​​​​​​

Hytter

DNT har 550 hytter over hele landet. Mange er langt til fjells men det er også mange som man kan kjøre til, eller bruke kollektiv transport. Grad av tilgjengelighet varierer, og vi jobber for at flere kan brukes av personer med funksjonsnedsettelse. I 2021 startet et prosjekt "Hytter for alle" med fokus på god informasjon om hyttetilgjengelighet på UT.no

Mer om tilgjengelighet på DNT hytter og Hytter for alle prosjektet

Kontakt

Har du spørsmål angående et eksisterende aktivitetstilbud eller ønsker å starte opp et tilbud, ta kontakt med din lokal forening.

Dersom du har andre spørsmål, ta kontakt med Rådgiver DNT tilrettelagt Helen Adamson (helen.adamson@dnt.no, 51 84 02 19)