Foreninger med TILRETTELAGT TILBUD

Friluftsliv gjør godt for kropp og sjel. DNT ønsker å bidra til at flere kommer ut i naturen.

Her er en oversikt over DNTs tilrettelagte aktiviteter. Selv om gruppene er lokalt drevet, er tilbudene deres åpne for folk fra hele landet. Hvis du ikke finner noe tilbud der du bor, kan du henvende deg til din lokale forening og spørre om de har planer om å begynne å tilrettelegge deler av tilbudet sitt. Enda bedre, bli frivillig selv og bli med å starte opp et tilbud i ditt område!Medlemsforening eller turlag og kontaktinformasjon

Harstad Turlag     
Kontakt: post@harstad-turlag.no, 940 85 969

 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (se FTU-app)

Info: https://harstad.dnt.no/


Hitra Turlag (tilhører Trondhjems Turistforening)
Kontakt: Silje Hoel Fossen, silje.fossen@dnt.no, 920 71 507

 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Info: Facebook gruppe DNT Hitra - tilrettelagt friluftsliv


Trondhjems Turistforening
Kontakt: Silje Hoel Fossen, silje.fossen@dnt.no, 920 71 507

 • Klart det går turer for synshemmede i samarbeid med Blindeforbundet

 Info: Facebook gruppe Fjellgruppa Trøndelag


DNT Romsdal (Molde)
Kontakt: Beate Røberg Bjørnerem, beate.bjornerem@dnt.no

 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Info: Facebook gruppe FTU Molderegionen


DNT Sunnmøre
Kontakt: Linda Flem, linda.flem@dnt.no, 70 12 58 04

 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede
 • Klart det går turer for synshemmede i samarbeid med Blindeforbundet

Info: Facebook gruppe FTU Sunnmøre


Sogndal Turlag (tilhører Sogn og Fjordane Turlag)
Kontakt: Elisabeth Eidsheim, elisabeth.eidsheim@gmail.com

 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Info: Facebook gruppe FTU Sogndal


Årdal Turlag (tilhører Sogn og Fjordane Turlag)
Kontakt: aardal.turlag@dnt.no 

 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Info: Facebook gruppe FTU Årdal

Luster Turlag (tilhører Sogn og Fjordane Turlag)
Kontakt:  Anita Kjørlaug anita.kjorlaug@online.no, 900 55 328 og Berit Kristin Lad, berit.kristin.lad@skule.luster.no

 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Info: Luster Turlag nettsider  


Bergen og Hordaland Turlag
Kontakt: Sigrid Kvåle Myksvoll, sigrid.kvaale.myksvoll@dnt.no, 55 33 58 15

 • Klart det går - ulike aktiviteter for mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse
 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Info: DNT tilrettelagt lokale nettsider, Facebook gruppe DNT tilrettelagt i Bergen og Hordaland Turlag


Bømlo turlag (tilhører Bergen og Hordaland Turlag)
Kontakt: Ingebjørg Dale Madsen, ingebjorgdalemadsen@icloud.com eller Sigrid K. Myksvoll (se Bergen og Hordaland Turlag)

 • Friluftsliv for alle

Info:  DNT tilrettelagt lokale nettsiderBømlo Turlag på Facebook


Nordhordaland Turlag (tilhører Bergen og Hordaland Turlag)
Kontakt:  Tanja Resink, tanja.resink@trimtrening.no, eller Sigrid K. Myksvoll (se Bergen og Hordaland Turlag)

 • Klart det går - ukentlige turer for mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse
 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Info: DNT tilrettelagt NordhordlandDNT tilrettelagt lokale nettsider


Haugesund Turistforening
Kontakt: Audhild Sannes, audhild.sannes@dnt.no, 984 34 563

 • Friluftsliv for alle
 • Helse i hvert steg - turer med fokus på psykisk helse

Info: Haugesund Turistforenings nettsiderFriluftsliv for alle Facebook

Stavanger Turistforening
Kontakt: Beate Eikemo, beate@stf.no, 51 29 30 22

 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede
 • Klart det går - turer for voksne med fysisk funksjonsnedsettelse
 • Andre aktiviteter for ulike grupper - se nettsidene

Info: DNT tilrettelagt lokale nettsider, Facebook gruppe DNT tilrettelagt i STFFacebook gruppe FTU i Stavanger Turistforening

DNT Sør
Kontakt: ingrid.roed@dnt.no, 932 51 717 

 • Friluftsarrangement for alle
 • Klart det går - turer for voksne med fysisk funksjonsnedsettelse

Info: DNT tilrettelagt lokale nettsiderFacebook gruppe Klart det går DNT SørDNT Sørs aktivitetskalender

Aust-Agder Turistforening
Kontakt: Anne Cathrine Sørlie, anne.cathrine.sorlie@dnt.no, 994 39 379

 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Info: Facebook gruppe FTU Agder.


DNT Telemark
Kontakt: Jenny Flobak, jenny.flobak@dnt.no, 90 86 81 82

 • Klart det går - turer for personer med fysisk funksjonsnedsettelse
 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Info: DNT tilrettelagt lokale nettsiderFacebook gruppe FTU Telemark

DNT Vestfold 
(Herunder: Larvik og Omegns Turistforening, Sandefjord Turistforening, Tønsberg og Omegn Turistforening, DNT Horten, Holmestrand og Omegn Turistforening)
Kontakt: Thore Borg, thore.borg@dnt.no, 988 54 675

 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede 
 • Klart det går - turer for personer med fysisk funksjonsnedsettelse
 • Høyfjellsgruppe - turgruppe for personer med psykiske helseutfordringer

Info: DNT tilrettelagt lokale nettsiderFacebook gruppe FTU Vestfold

Kongsberg og omegn turistforening
Kontakt: kongsberg@dnt.no, 912 40 477

 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Info: Facebook gruppe FTU Kongsberg


DNT Drammen
Kontakt: Thea Utvik, thea@dntdrammen.no, 904 10 415 

 • Klart det går - turer for personer med fysisk funksjonsnedsettelse
 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede
 • Tilrettelagt friluftsliv barn/ungdom 

Info: DNT tilrettelagt lokale nettsider, Facebook grupper FTU Årbogen/Krokstadelva, FTU Eiksetra og FTU - DNT Drammen og Omegn - tilrettelagt friluftsliv for barn og unge


DNT Oslo og omegn
Kontakt: Irene Hirsti-Kvam, irene.hirsti-kvam@dnt.no, 915 49 462

 • Klart det går turer for personer med fysisk funksjonsnedsettelse

Info: DNT tilrettelagt i Oslo nettside, Facebook gruppe DNT Tilrettelagt Oslo.


Bærum Turlag (tilhører DNT Oslo og omegn)
Kontakt: Jan Kenneth Gussiås, jan.gussias@dntoslo.no, 995 31 153

 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Info: Facebook gruppe FTU Bærum


Lørenskog Turlag (tilhører DNT Oslo og omegn)
Kontakt: lorenskogturlag@dntoslo.no, 48 40 10 90

 • Lavterskel turer annenhver uke

Info: Lørenskog turlag lavterskel nettsider


DNT Ringerike
Kontakt: Ellen Næsje, ellen.naesje@dnt.no, 952 40 607

 • Klart det går - turer for personer med fysisk funksjonsnedsettelse

Info: DNT tilrettelagt lokale nettsider


DNT Elverum
Kontakt: Lene Margrethe Sætaberget, lene.saetaberget@dnt.no, 90061195

 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Info: Facebook gruppe FTU Elverum


DNT Lillehammer
Kontakt: Signemette Granheim Larsen, signemettegranheim@gmail.com

 • Friluftsarrangement for alle og månedlige turer

Info: DNT Lillehammer aktivitetskalender og Facebook gruppe DNT Lillehammer 


DNT Gjøvik og omegn
Kontakt: Elin Enger, gjovik@turistforeningen.no, 959 72 850

 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Info: Facebook gruppe FTU Gjøvik og omegn


DNT Indre Østfold
Kontakt: Elisabeth Høisveen, indreostfold@dnt.no, 976 39 718

 • DNT tilrettelagt - Indre Østfold

Info: lenke kommer

DNT Nedre Glomma
Kontakt: Anna Hellström, a-hellst@online.no, 476 72 792

 • Klart det går - turer for personer med fysisk funksjonsnedsettelse

Info: DNT tilrettelagt lokale nettsider, Facebook gruppe Klart det går Nedre Glomma 

Aktiviteter
tilrettelagt for:


Utviklingshemmede

Utviklingshemmede 

Funksjonshemmede

Utviklingshemmede


Utviklingshemmede + funksjonshemmede

Utviklingshemmede

Utviklingshemmede 

Utviklingshemmede

Utviklingshemmede + funksjonshemmede


Alle uansett funksjonsnedsettelseUtviklingshemmede + funksjonshemmede


Alle uansett funksjonsnedsettelse
+ andre

Utviklingshemmede + funksjonshemmede
Utviklingshemmede + funksjonshemmede

UtviklingshemmedeUtviklingshemmede + funksjonshemmede
Utviklingshemmede + funksjonshemmede + andre


Utviklingshemmede

Utviklingshemmede + funksjonshemmedeFunksjonshemmede

Utviklingshemmede


Alle uansett funksjonsnedsettelse
Funksjonshemmede

Utviklingshemmede

Alle uansett funksjonsnedsettelse

Utviklingshemmede


​​​​​​​

Utviklingshemmede
Funksjonshemmede