Foreninger med TILRETTELAGT TILBUD

Friluftsliv gjør godt for kropp og sjel. DNT ønsker å bidra til at flere kommer ut i naturen.

Her er en oversikt over DNTs tilrettelagte aktiviteter. Selv om gruppene er lokalt drevet, er tilbudene deres åpne for folk fra hele landet. Hvis du ikke finner noe tilbud der du bor, kan du henvende deg til din lokale forening og spørre om de har planer om å begynne å tilrettelegge deler av tilbudet sitt. Enda bedre, bli frivillig selv og bli med å starte opp et tilbud i ditt område!Medlemsforening eller turlag og kontaktinformasjon

Harstad Turlag     
Kontakt: post@harstad-turlag.no, 940 85 969

 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (se FTU-app)

Info: https://harstad.dnt.no/


Hitra Turlag (tilhører Trondhjems Turistforening)
Kontakt: Silje Hoel Fossen, silje.fossen@dnt.no, 920 71 507

 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Info: Facebook gruppe DNT Hitra - tilrettelagt friluftsliv


Trondhjems Turistforening
Kontakt: Silje Hoel Fossen, silje.fossen@dnt.no, 920 71 507

 • Klart det går turer for synshemmede i samarbeid med Blindeforbundet

 Info: Facebook gruppe Fjellgruppa Trøndelag


DNT Romsdal (Molde)
Kontakt: Maria Holo Leikarnes, maria.holo.leikarnes@dnt.no

 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Info: Facebook gruppe FTU Molderegionen og FTU-app, https://www.mrtur.no/


DNT Sunnmøre
Kontakt: Linda Flem, linda.flem@dnt.no, 70 12 58 04

 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede
 • Klart det går turer for synshemmede i samarbeid med Blindeforbundet

Info: Facebook gruppe FTU Sunnmøre og FTU-app


Sogndal Turlag (tilhører Sogn og Fjordane Turlag)
Kontakt: Ane Marte Stautland,  anewama@hotmail.com 990 13 076 og Elisabeth Eidsheim, elisabeth.eidsheim@gmail.com

 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Info: FTU-app


Årdal Turlag (tilhører Sogn og Fjordane Turlag)
Kontakt: aardal.turlag@dnt.no 

 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Info: FTU-app


Luster Turlag (tilhører Sogn og Fjordane Turlag)
Kontakt:  Anita Kjørlaug anita.kjorlaug@online.no, 900 55 328 og Berit Kristin Lad, berit.kristin.lad@skule.luster.no

 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Info: Luster Turlag nettsider  


Bergen og Hordaland Turlag
Kontakt: Sigrid Kvåle Myksvoll, sigrid.kvaale.myksvoll@dnt.no, 55 33 58 15

 • Klart det går - ulike aktiviteter for mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse
 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Info: DNT tilrettelagt lokale nettsider, Facebook gruppe DNT tilrettelagt i Bergen og Hordaland Turlag, og FTU-app


Bømlo turlag (tilhører Bergen og Hordaland Turlag)
Kontakt: Ingebjørg Dale Madsen, ingebjorgdalemadsen@icloud.com eller Sigrid K. Myksvoll (se Bergen og Hordaland Turlag)

 • Friluftsliv for alle

Info:  DNT tilrettelagt lokale nettsiderBømlo Turlag på Facebook


Nordhordaland Turlag (tilhører Bergen og Hordaland Turlag)
Kontakt:  Tanja Resink, tanja.resink@trimtrening.no, eller Sigrid K. Myksvoll (se Bergen og Hordaland Turlag)

 • Friluftsarrangement for alle

Info:  DNT tilrettelagt lokale nettsiderNordhordaland Turlag på Facebook


Haugesund Turistforening
Kontakt: Audhild Sannes, audhild.sannes@dnt.no, 984 34 563

 • Friluftsliv for alle
 • Helse i hvert steg - turer med fokus på psykisk helse

Info: Haugesund Turistforenings nettsiderFriluftsliv for alle Facebook ogFTU-app

Stavanger Turistforening
Kontakt: Beate Eikemo, beate@stf.no, 51 29 30 22

 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede
 • Klart det går - turer for voksne med fysisk funksjonsnedsettelse
 • Andre aktiviteter for ulike grupper - se nettsidene

Info: DNT tilrettelagt lokale nettsider, Facebook gruppe DNT tilrettelagt i STFFacebook gruppe FTU i Stavanger Turistforening og FTU-app

DNT Sør
Kontakt: mail.dntsor@dnt.no, 38 12 07 50

 • Friluftsarrangement for alle

Info: DNT Sørs aktivitetskalender og FTU-app


DNT Telemark
Kontakt: Jenny Flobak, jenny.flobak@dnt.no, 90 86 81 82

 • Klart det går - turer for personer med fysisk funksjonsnedsettelse
 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Info: DNT tilrettelagt lokale nettsiderFacebook gruppe FTU Telemark og FTU-app

DNT Vestfold 
(Herunder: Larvik og Omegns Turistforening, Sandefjord Turistforening, Tønsberg og Omegn Turistforening, DNT Horten, Holmestrand og Omegn Turistforening)
Kontakt: Thore Borg, thore.borg@dnt.no, 988 54 675

 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede 
 • Klart det går - turer for personer med fysisk funksjonsnedsettelse
 • Høyfjellsgruppe - turgruppe for personer med psykiske helseutfordringer

Info: DNT tilrettelagt lokale nettsiderFacebook gruppe FTU Vestfold og FTU-app


DNT Drammen
Kontakt: Thea Utvik, thea@dntdrammen.no, 904 10 415 

 • Klart det går - turer for personer med fysisk funksjonsnedsettelse
 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Info: DNT tilrettelagt lokale nettsider, Facebook grupper FTU Årbogen/Krokstadelva, FTU Eiksetra


DNT Oslo og omegn
Kontakt: Hanne T. Lund, hanne.lund@dntoslo.no, 905 13 405

 • Friluftsarrangement for alle

Info: DNT Oslo og omegn nettsider. DNT Tilrettelagt tilbud er ny i 2020. Mer informasjon kommer etter hvert.


Bærum Turlag (tilhører DNT Oslo og omegn)
Kontakt: Jan Kenneth Gussiås, jan.gussias@dntoslo.no, 995 31 153

 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Info: Facebook gruppe FTU Bærum


Lørenskog Turlag (tilhører DNT Oslo og omegn)
Kontakt: lorenskogturlag@dntoslo.no, 48 40 10 90

 • Lavterskel turer annenhver uke

Info: Lørenskog turlag lavterskel nettsider


DNT Ringerike
Kontakt: Ellen Næsje, ellen.naesje@dnt.no, 952 40 607

 • Klart det går - turer for personer med fysisk funksjonsnedsettelse

Info: DNT tilrettelagt lokale nettsider


DNT Elverum
Kontakt: Lene Margrethe Sætaberget, lene.saetaberget@dnt.no, 90061195

 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Info: Facebook gruppe FTU Elverum


DNT Lillehammer
Kontakt: Signemette Granheim Larsen, signemettegranheim@gmail.com

 • Friluftsarrangement for alle

Info: DNT Lillehammer aktivitetskalender


DNT Gjøvik og omegn
Kontakt: Elin Enger, gjovik@turistforeningen.no, 959 72 850

 • FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Info: Facebook gruppe FTU Gjøvik og omegn


DNT Nedre Glomma
Kontakt: Anna Hellström, a-hellst@online.no, 476 72 792

 • Klart det går - turer for personer med fysisk funksjonsnedsettelse

Info: DNT tilrettelagt lokale nettsider, Facebook gruppe Klart det går Nedre Glomma 

Aktiviteter
tilrettelagt for:


Utviklingshemmede
Utviklingshemmede 


Funksjonshemmede

Utviklingshemmede


Utviklingshemmede + funksjonshemmedeUtviklingshemmede

Utviklingshemmede 


Utviklingshemmede

Utviklingshemmede + funksjonshemmede


Alle uansett funksjonsnedsettelse

Alle uansett funksjonsnedsettelse


Alle uansett funksjonsnedsettelse
+ andre

Utviklingshemmede + funksjonshemmede

Alle uansett funksjonsnedsettelse

Utviklingshemmede + funksjonshemmede


Utviklingshemmede + funksjonshemmede + andreUtviklingshemmede + funksjonshemmede


Alle uansett funksjonsnedsettelse


Utviklingshemmede

Alle uansett funksjonsnedsettelse

Funksjonshemmede

Utviklingshemmede

Alle uansett funksjonsnedsettelse

Utviklingshemmede


Funksjonshemmede