DNT I SKOLEN

Mange barn har foreldre som tar dem med ut i naturen fra de er små, men det gjelder langt i fra alle. Derfor er skolen er viktig arena for DNT. Her når vi ut til alle barn uavhengig av sosial bakgrunn, økonomi, nasjonalitet  og fysisk form.

DNT ønsker å stimulere til mer og bedre uteundervisning og uteaktivitet, og retter oss hovedsakelig mot skolen, skolefritidsordningen (SFO) og barnehager.

Friluftslivskurs for lærere

DNT arrangerer årlig en rekke friluftslivskurs for lærere og ansatte i barnehager og SFO. På kurset får deltakerne lære mer om grunnleggende friluftsliv og vi gir gode råd i forhold til å ha med barn på tur. Temaene er blant annet utstyr, bekledning og allemannsretten, samt at kurset presenterer forslag til aktiviteter med faglig innhold.

Tilrettelagte hytter

DNT ønsker at skoleklasser skal benytte vårt enestående hytte- og rutenett i enda større grad. Vi er godt i gang med tilrettelegging på noen av våre hytter slik at skoleklasser skal få et enda bedre tilbud når de benytter våre hytter som reisemål. I første omgang vil vi rette oss mot ungdomstrinnet. Ved bruk av hyttene kan lærerne benytte seg av pedagogisk materiell som er klart til bruk. På den måten gjør DNT det lett for lærerne å formidle kunnskap om naturen på en spennende måte.

Hytteliv med DNT

DNT har mange hytter som egner seg svært godt for skoleklasser som vil på overnattingstur. Nå har vi også startet et større prosjekt der vi inviterer lærere og elever i grunnskolen til leirskolelignende opphold med minimum tre overnattinger. Her er grunnleggende opplæring i friluftsliv et viktig tema, men vi tilpasser også oppholdet og opplegget til lærernes og elevenes ønsker og behov. Ta kontakt med våre medlemsforeninger for mer informasjon og for å få riktig (og lavere) pris for deg og dine elever. 

OPPTUR

OPPTUR er det desidert største tiltaket DNT setter i verk overfor skolene med over 30 000 deltakere hvert år. Dette er en nasjonal turdag for landets 8. klassinger, og blir arrangert første onsdag i mai hvert år. Med OPPTUR nås alle elever uavhengig av  kultur, bakgrunn, bosted eller økonomi. Mange av elevene har aldri gått på tur før, i hvert fall ikke så langt. For mange føles det som en bragd å ha gjennomført en tur på en mil. 

DNT ønsker at uteaktiviteter og friluftsliv skal bli en større del av skolehverdagen både for elever og lærere, og at flere lærere velger å benytte naturen som arena i alle fag. Kristin Oftedal, fagsjef skole i DNT

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om DNTs arbeid innen skolesektoren? 

Kontakt Kristin Oftedal, fagsjef skole
Telefon: 40001868
kov@turistforeningen.no

Annonse